Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

US výsledková sezóna: Silné čísla, avšak základný trend je negatívny

Sme takmer na konci americkej výsledkovej sezóny za 2. štvrťrok. Celkovo svoje výsledky zverejnilo viac ako 350 spoločností a ako sa aj očakávalo, výsledky boli impozantné.

Celkom 77 % spoločností pozitívne prekvapilo, pričom priemerný výnos na akciu pozitívne prekvapil o 10,7 % oproti dlhodobému priemeru 3,7 % – pokiaľ hodnotíme výnosy na akciu, boli teda výsledky jednoznačne solídne. Ak sa ale zameriame na vývoj tržieb, zistíme, že existujú dôvody na obavy. Celkom 61 % spoločností prekvapilo smerom nahor, avšak v priemere tržby zaostávali za očakávaniami o 0,83 %. Vzhľadom k tomu, že ziskové marže sa v súčasnosti nachádzajú prakticky na historických maximách a prognózy na ďalší nárast tržieb sú bledé, očakávame pri výnosoch revíziu smerom nadol. Možno očakávať, že v kombinácii so zhoršujúcim sa makroekonomickým prostredím stlačia tieto faktory ceny akcií nadol.

Aktuálne máme k dispozícii hospodárske výsledky viac než 350 spoločností zaradených do indexu S&P500 a výsledok je vcelku v súlade s našimi očakávaniami. Predpovedali sme, že pôvodné očakávania prevýšia svojimi výsledkami štyri spoločnosti z piatich, doteraz však očakávania prekonalo 77 % spoločností a zvyšným 23 % sa nedarilo tak, ako sa podľa odhadov predpokladalo. Pokiaľ ide o nárast výnosov na akciu, pri tomto ukazovateli prevýšila skutočnosť pôvodné odhady o 10,7 %, čo je vzhľadom k tomu, že dlhodobý priemer je 3,7 %, slušný výsledok. 

To všetko znie zatiaľ dobre. Ak sa ale pozrieme na vývoj tržieb, obrázok už tak ružový nie je. Očakávania týkajúce sa vývoja tržieb predbehlo len 61 % spoločností, priemerná odchýlka od očakávaných hodnôt je však zatiaľ negatívna a dosahuje -0,83 %. Ponaučenie, ktoré si z toho môžeme zobrať, je, že tržby sa stále spamätávajú len s ťažkosťami, a to je tiež jednoznačne naša hlavná obava z ďalšieho vývoja, pretože neočakávame, že by sa ziskové marže mohli zlepšovať súčasným tempom až do roku 2011. 

Ak sa detailnejšie pozrieme na hlavné hnacie sily stojace za nárastom výnosov, zistíme, že to sú tržby a ziskové  marže. Keď zanalyzujeme konsenzom očakávaný nárast tržieb a plánované zmeny v maržiach, jasne sa ukáže, že konsenzom očakávaný nárast výnosov sa opieral predovšetkým o predpoklad nárastu marží. Konsenzom očakávaný nárast tržieb sa od začiatku roka 2009 príliš nezmenil, avšak počas posledných dvoch rokov sme boli svedkami toho, že konsenzuálne odhady silno revidovali smerom nahor očakávaný nárast marží. Konsenzus v súčasnosti očakáva, že sa marža v roku 2011 zvýši o menej (90 bázických bodov) ako v roku 2010 (150 bázických bodov). V tomto ohľade sme zajedno s konsenzom a neočakávame, že by marža v roku 2011 testovala maximá dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch. Toto robí z tržieb zložku, ktorá by mala výsledky popohnať vyššie zo súčasných úrovní, avšak keď sa pozrieme na globálnu situáciu, zistíme, že je čoraz ťažšie niečomu takému uveriť. 

Makroekonomické ukazovatele sa na hospodárskych výsledkoch podnikov prejavia s oneskorením, zato akciové trhy obyčajne reagujú rýchlejšie, obzvlášť na zmeny v makroekonomickom prostredí. Z globálneho hľadiska sú indexy nákupných manažérov stále ešte vo fáze expanzie, avšak tento trend sa už začína obracať. Podobne aj predstihové ukazovatele dlhú dobu opäť smerujú na juh, čo zvyčajne ukazuje na zhoršujúce sa makroekonomické prostredie. Toto by ale už malo byť zohľadnené v očakávaniach ďalšieho rastu tržieb, ktoré sa v poslednej dobe začali znižovať. Pripravované drastické škrty vo verejných výdavkoch v Európe a možno aj v USA (až si uvedomia stav svojho hospodárstva) však v očakávaniach týkajúcich sa predpokladaného vývoja HDP ani rastu tržieb zohľadnené nie sú. 

Inými slovami, toto je nepochybne zlá správa pre očakávania rastu tržieb a nakoniec aj pre očakávania rastu výsledkov, ktoré sú u spoločností zaradených do indexu S&P500 v súčasnosti pre rok 2011 na úrovni 20 %. Vzhľadom k tomu, že podľa našich očakávaní tržby vzrastú v najlepšom prípade slimačím tempom a marže sa nachádzajú blízko svojho predchádzajúceho maxima, očakávame pri spoločnostiach zaradených v indexe S&P500 rast výsledkov pre rok 2011 okolo 5 %. Dve najdôležitejšie otázky v tejto súvislosti sú evidentne tieto: 1) Ovplyvní korekcia rastu výsledkov ceny akcií? a 2) Ak áno, kedy máme čakať, že sa tak stane? 

Akciové trhy už takýto vývoj začali očakávať, takže ak negatívne korekcie výsledkov budú menšie ako 15 %, akciové trhy by reagovať nemali, pretože takáto zmena je už v cene započítaná. Ak by sme v súlade s našimi očakávaniami pri indexe S&P500 skončili s jednocifernými očakávaniami rastu výsledkov pre rok 2011, pôjdu ceny akcií nadol. To je isté – ale ako u väčšiny vecí na tomto svete všetko záleží na načasovaní – takže kedy čakáme, že sa tak stane? Predpokladáme, že korekcie výsledkov smerom nadol začnú po výsledkovej sezóne 2. štvrťroku, pretože korekcia smerom nadol sa vždy uskutočňuje medzi výsledkovými sezónami, ale k hlavnej korekcii smerom nadol dôjde prvýkrát po výsledkovej sezóne 3. štvrťroku. Prečo? Jednoducho preto, že v tejto dobe začnú CEO odhaľovať svoje prognózy tržieb na rok 2011, a analytici potom budú musieť urobiť to isté. 

Zdroj: Christian Tegllund Blaabjerg, hlavný stratég trhov Saxo Bank.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *