Stvrtok 13. decembra. Meniny má Lucia

V Bratislave vystúpi ďalší nobelista Oliver E. Williamson

Oliver E. Williamson z University of California vystúpi v Bratislave na tému Ekonómia transakčných nákladov: Pôvod a prekážky, aplikácie a výzvy. Vo svojom vystúpení sa bude venovať najmä vplyvu transakčných nákladov na správanie hospodárskych subjektov a celej ekonomiky.

Na prednášku, ktorá bude v stredu 5. októbra o 14-tej hod. v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, je potrebné sa vopred zaregistrovať na stránke školy. V priestoroch univerzity bude zabezpečený priamy prenos z prednášky.

Prednáška profesora Williamsona je ďalším pokračovaním programu Nobel Prize Lecture Series, ktorého cieľom je priniesť študentom a odbornej verejnosti možnosť osobne sa stretnúť s laureátom Nobelovej ceny za ekonómiu. V rámci programu už prednášali osobnosti ako Robert J. Aumann (2008), Edward C. Prescott (2009), Robert A. Mundell (2010) a Edmund S. Phelps (2010). Organizátormi sú občianske združenie Virtual Scientific Laboratories, Ekonomická univerzita v Bratislave a Nadácia Tatra banky.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák zdôrazňuje najmä aktuálnosť príspevku prof. Williamsona do ekonómie vo vzťahu k súčasným problémom európskej a svetovej ekonomiky: „Je pre mňa potešením, že na Ekonomickej univerzite v Bratislave už tradične začíname akademický rok prednáškou nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu. Tento rok máme česť privítať prof. Olivera E. Williamsona, jedného z najcitovanejších svetových ekonómov a pravdepodobne najvýznamnejšieho ekonóma, ktorý sa v posledných desaťročiach zaoberal problematikou ekonomickej organizácie a inštitúcií. Jeho teória umožňuje novým spôsobom „nazerať“ napr. na formovanie sa firemnej finančnej štruktúry, na politiku zameranú na podporu konkurencie, problematiku deregulácie, optimálnu veľkosť a rozsah činnosti firiem, ale aj na fungovanie súčasných politických systémov. Podľa jednej z jeho kľúčových myšlienok je schopnosť ľudí uskutočňovať dokonale informované rozhodnutia obmedzená. Toto je osobitne dôležité v súčasnom období, keď sa mnohí spoliehajú na to, že globálnu hospodársku a dlhovú krízu vyrieši niekoľko politických rozhodnutí. Sme radi, že Ekonomická univerzita v Bratislave aj touto prednáškou prispieva do diskusie o hľadaní vhodných východísk zo situácie, v ktorej sa nachádzajú súčasné ekonomiky.“

Život a práca Olivera E. Williamsona

Profesor Oliver Eaton Williamson sa narodil 27. 9. 1932 v štáte Wisconsin. Po štúdiu na Massachusetts Institute of Technology v roku 1955 pokračoval ako bakalár v štúdiu na Stanford University, kde v roku 1960 získal titul MBA a v roku 1963 na Carnegie Mellon University obhájil titul PhD. V rokoch 1965 – 1968 vyučoval ekonómiu na Kalifornskej univerzite v Berkeley a na University of Pensylvania. V rokoch 1968 – 1983 už pôsobil na tej iste univerzite ako profesor ekonómie a profesor sociálnych vied. Od roku 1983 bol päť rokov Gordon Tweedy profesorom ekonómie, práva a organizácie na univerzite v Yale. Od roku 1988 až po súčasnosť je Oliver Williamson emeritným profesorom biznisu, ekonómie a práva na University of California v Berkeley.

Profesor Williamsom je členom Národnej akadémie vied (National Academy of Sciences), významným členom Americkej akadémie vied (American Academy of Arts and Sciences) a Ekonometrickej spoločnosti (Econometric Society). Je držiteľom 12 čestných doktorátov. Počas svojho univerzitného pôsobenia bol Fullbright profesorom, Guggenheim fellowom a fellowom v Centre pre pokročilé štúdie behaviorálnych vied (Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences). Je to významný americký seniorský vedec. V roku 1988 bol ocenený Irwinovou cenou za akademický prínos v oblasti manažmentu, v roku 2004 dostal cenu H. C. Recktenwalda za ekonómiu a v roku 2007 bol menovaný za výnamného člena Americkej ekonomickej asociácie. V roku 2009 bol ocenený Nobelovou cenou za ekonómiu. Profesor Williamson je čestným zakladajúcim vydavateľom magazínov Journal of Law a Economics and Organization. Okrem toho bol aj prezidentom Západnej ekonomickej asociácie (Western Economic Association) a medzinárodnej spoločnosti pre Novú inštitucionálnu ekonómiu. Profesor Williamson publikoval celkovo 6 kníh a 140 vedeckých a odborných článkov vo významných zahraničných vedeckých a odborných časopisoch. Jeho kniha The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting je najčastejšie citovanou prácou v spoločensko-vednom výskume.

Zdroj: TS Tatra banky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *