Streda 21. augusta. Meniny má Jana

Verejný dlh Slovenska predstavuje 7 600 eur na obyvateľa

Makroekonomika 28.01.2014 | 11:07 0 Komentárov

Dlh Slovenskej republiky patrí v Európe k nižším. Nie je to však zásluha žiadnej z ponovembrových vlád, ale predchádzajúceho režimu. Veľmi nízke zadlženie majú všetky krajiny bývalého režimu. Niektoré si túto prednosť zachovávajú, napríklad Bulharsko, alebo Estónsko, niektoré vrátane Slovenska idú smerom k starým európskym krajinám.

Nielen my, občania, sa niekedy zadlžíme kvôli kúpe nového bytu, auta alebo zariadenia do domácnosti. Aj drvivá väčšina štátov nesie na svojich pleciach dlhové bremeno – v takomto prípade hovoríme o verejnom dlhu. Zvyčajne ho vyjadrujeme ako podiel na hrubom domácom produkte tej ktorej krajiny.

Predstaviť si, čo sa za týmto pojmom ale skrýva, nemusí byť vždy jednoduché. Preto sme jeho vhodné pozrieť sa na problematiku zadlženosti štátu z pohľadu veľkosti dlhu na jedného obyvateľa. Údaje pochádzajú zo Štatistického úradu EÚ ku koncu 3. kvartálu 2013.

Verejný dlh Slovenska od vypuknutia hospodárskej krízy takmer nepretržite rástol a ku koncu septembra 2013 sa vyšplhal na úroveň 57,2 % HDP. V porovnaní s koncom júna 2013, kedy predstavoval 58,1 % HDP, však mierne poklesol. Aj tak sa ale aktuálny dlh našej krajiny približuje k maastrichtskej hranici 60 % HDP a v porovnaní s rokom 2008 sa jeho úroveň v pomere k HDP zdvojnásobila. Napriek tomu sa Slovensko naďalej nachádza v tej lepšej polovici krajín únie, nakoľko nižší dlh v pomere k HDP ako my malo iba desať krajín EÚ.

Názornejší pohľad na verejný dlh nám poskytuje jeho prepočet na obyvateľa, teda to, čo by za štát musel hypoteticky zaplatiť každý z nás. Kým dlh nášho štátu na konci 3. kvartálu 2013 predstavoval na hlavu 7,6 tis. EUR, tak v 28 európskych krajinách to bolo 22,3 tis. EUR a v eurozóne dokonca až 27,3 tis. EUR.

Najvyšší dlh v prepočte na obyvateľa na konci septembra vlaňajšieho roka zaznamenalo Írsko a to až 44,6 tis. EUR. Približne 35 tis. EUR dlžil za svoj štát aj každý Belgičan a Talian. V prípade asi najznámejšieho dlžníka, Grécka, sa dlh na jedného obyvateľa vyšplhal na úroveň 28,7 tis. EUR. Najlepšie na tom ale nie sú ani také silné ekonomiky ako Francúzsko, Rakúsko, Veľká Británia, Holandsko či Nemecko, kde dlh na jedného občana preskočil úroveň 25 tis. EUR.

Najmenej štát dlží v prepočte na obyvateľa v Bulharsku, kde na hlavu pripadá dlh na úrovni „iba“ necelej tisícky eur. Druhé skončilo Estónsko s dlhom na jedného obyvateľa vo výške 1,4 tis. EUR. Verejný dlh pripadajúci na jedného Rumuna síce prekročil dvojtisícovú úroveň, napriek tomu bol tretí najnižší v EÚ.

Zaujímavé je aj porovnanie verejného dlhu na jedného obyvateľa v rámci krajín V4. Ešte na konci roka 2010 sme sa najnižším dlhom na hlavu mohli pochváliť práve my, no v ďalších rokoch sa situácia zmenila. Najnižší dlh pripadal na konci 3. štvrťroka 2013 na jedného Poliaka a bol približne o – 1 800 EUR nižší ako u nás. Menší dlh na hlavu ako my ale vykázali aj Česi – na úrovni 6,5 tis. EUR. Vyšší dlh ako u nás pripadol v rámci V4 iba na jedného obyvateľa Maďarska a aj v tomto prípade rozdiel predstavoval len niečo vyše dvesto eur.

Zdroj: Poštová banka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *