Utorok 10. decembra. Meniny má Radúz

Vienna Insurance Group na Slovensku vlani rástla

Poistenie Peter Apolen 29.01.2014 | 14:19 0 Komentárov

Slovensko koncernovým výsledkom minulý rok pomohlo rastom o zhruba päť percent. Niektoré krajiny ako Poľsko, alebo Rumunsko naopak potiahli nadol. Celý koncern tak dosiahol vlani nižšie poistné a zisk ako pred rokom.

Tri poisťovne patriace do koncernu Vienna Insurance Group rástli minulý rok v predpísanom poistnom o 5,7 percenta. Koncern si tak na Slovensku udržal svoje prvenstvo na poistnom trhu. Jeho trhový podiel stúpol o 1,3 percentuálneho bodu. Poistné stúpalo najmä v životnom poistení – o 10,4 percenta. V neživotnom poistení spoločnosti stagnovali len s 0,4 percentuálnym nárastom. Poisťovňa si význame pomohol predaj cez partnera Slovenskú sporiteľńu, cez ktorú distribúcia stúpla o takmer tretinu.

Za celý koncern dosiahlo poistné približne 9,4 mld. EUR, čo je medziročný pokles o päť percent. No po odpočítaní mimoriadnych vplyvov vzrástlo predpísané poistné o 2,2 percenta

Zisk koncernu pred zdanením dosiahol približne 350 mil. EUR. Predstavenstvo navrhlo vyplatiť akcionárom dividendy vo výške 1,30 eur na akciu, čo je desať centov viac ako vlani.

Koncernové výsledky negatívne ovplyvnili niektoré trhy

V obchodnom roku 2013 získal koncern Vienna Insurance Group priame, predpísané nekonsolidované poistné vo výške približne 9,4 mld. EUR. To zodpovedá poklesu o 4,9 percenta, ktorý vyplýva predovšetkým z plánovaného zníženia aktivít jednorázovo plateného životnéhopoistenia v Poľsku a z redukcie v oblasti poistenia motorových vozidiel v Taliansku a v Rumunsku.

Pokles o približne jeden percentuálny bod súvisí s menovými vplyvmi, predovšetkým s devalváciou českej koruny. Bez týchto mimoriadnych vplyvov dosiahla Vienna Insurance Group solídny nárast poistného o 2,2 percenta.

V segmente neživotného poistenia poistné kleslo o 1,2 percenta. Zatiaľ čo v oblasti poistenia motorových vozidiel viaceré trhy v dôsledku konkurenčného tlaku nevykazujú nárast, zaznamenáva Vienna Insurance Group potešujúce prírastky v iných segmentoch neživotného poistenia. Vienna Insurance Group tak dosahuje ďalšiu diverzifikáciu portfólia v oblasti neživotného poistenia.

V životnom poistení kleslo poistné o 9,3 percenta. Bez vplyvu cielenej redukcie v oblasti jednorázovo plateného životného poistenia v Poľsku zaznamenala Vienna Insurance Group v tomto segmente rast o 2,0 percenta.

Správnosť strategického zamerania Vienna Insurance Group na rozvoj životného poistenia sa týmto aj naďalej potvrdzuje. Platí to najmä pre spoluprácu so spoločnosťami Erste Group. Okrem toho Vienna Insurance Group kontinuálne podniká ďalšie kroky na upevnenie tohto segmentu v krajinách strednej a východnej Európy, čo podčiarkujú aj najnovšie investície v Maďarsku a Poľsku. Tieto údaje vychádzajú zatiaľ len z predbežných údajov, ktoré neboli konsolidované ani auditované.

Koncern za minulý rok očakáva sa predbežný zisk pred zdanením v objeme asi 350 mil. EUR, jeho výška je zásadne ovplyvnená jednorázovými efektmi z Talianska a Rumunska. Bez nich Vienna Insurance Group vykazuje normalizovaný prevádzkový výsledok na úrovni približne 580 mil. EUR, čo v zásade zodpovedá výsledku predchádzajúceho roka.

Manažment navrhuje zvýšenie dividendy na 1,30 EUR na akciu Predstavenstvo chce zvýšiť dividendu o desať centov. Dôvodí to dobrou operatívnou výkonnosťou a kapitálovou silu koncernu. „Dosiahneme tak pozoruhodný dividendový výnos vo výške cca. 3,6 percenta.“  Hovorí Peter Hagen, CEO Vienna Insurance Group

Údaje z krajín

Rakúsko – stabilná základňa koncernu

Koncernové spoločnosti Vienna Insurance Group v Rakúsku, teda Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a poisťovňa s Versicherung, aj za náročných podmienok veľmi výrazne posilnili svoje postavenie lídra trhu poistným vo výške 4,1 mld. EUR.

V segmente neživotného poistenia bol v dôsledku obmedzenia poistenia motorových vozidiel poisťovňou Donau v Taliansku zaznamenaný mierny pokles poistného o 1,3 percenta. Bez tohto vplyvu stúpol objem neživotného poistenia v Rakúsku o 3,1 percenta. Spoločnosť Wiener Städtische Versicherung zaznamenala v poistení motorových vozidiel solídne prírasty. V havarijnom poistení predstavoval rast 6,4 percenta, v PZP bol dosiahnutý nárast o 1,2 percenta.

V životnom poistení kleslo poistné o 1,8 percenta, pričom poisťovňa s Versicherung v oblasti jednorázovo plateného poistného dosiahla nárast o 6,6 percenta. V nemocenskom poistení zaznamenala Vienna Insurance Group nárast o 2,9 percenta.

Česká republika – dobrý vývoj na najsilnejšom koncernovom trhu v SVE

České koncernové spoločnosti Vienna Insurance Group svoju pozíciu jednotky na trhu s trhovým podielom vo výške jednej tretiny oproti minulému roku upevnili. Podiel českých koncernových spoločností na koncernovom poistnom opätovne dosahuje cca. 20 percent.

V roku 2013 nahospodárili tri koncernové spoločnosti v Českej republike stabilné poistné vo výške 1,9 mld. EUR. Po očistení o vplyv výmenného kurzu to predstavuje nárast o 3,3 percenta. Veľmi potešujúci je rast v segmente životného poistenia. Oblasť neživotného poistenia je ovplyvnená ostrou súťažou v poistení motorových vozidiel.

Poľsko – VIG číslo 3 na najväčšom trhu SVE

Rok 2013 sa na poľskom trhu niesol v znamení cielenej redukcie krátkodobého jednorázovo plateného životného poistenia. Koncernové spoločnosti Vienna Insurance Group, ktoré na poľskom poistnom trhu obsadzujú tretie miesto, nahospodárili poistné v celkovej výške cca. 1,2 mld. EUR. V ostatných segmentoch majetkového poistenia nahospodárili koncernové spoločnosti Vienna Insurance Group pozoruhodný nárast poistného o 14,2 percenta.

Rumunsko – aj naďalej negatívny vývoj

Na rumunskom trhu aj naďalej vládne sčasti iracionálna cenová súťaž, prebiehajúca prevažne v oblasti poistenia motorových vozidiel. Vienna Insurance Group sa na tomto cenovom boji nezúčastňuje, čo v oblasti poistenia motorových vozidiel vedie k silne klesajúcemu vývoju poistného. V ostatných segmentoch neživotného/úrazového poistenia bol dosiahnutý nárast o 6,1 percenta.

Koncernové spoločnosti Vienna Insurance Group zaznamenali tak v segmente neživotného ako aj životného poistenia pokles poistného, ktoré teraz leží na úrovni cca. 375 mil. Euro ( –18,5 percent).

Ostatné trhy – poistné po prvý krát prekročilo 1 miliardu EUR

Objem poistného na Ostatných trhoch Vienna Insurance Group sa vyvíjal veľmi dobre so silným nárastom o 9,5 percenta. Celkovo koncern v tomto segmente nahospodáril poistné vo výške cca. 1,1 mld. EUR.

Maďarsko dosahuje potešiteľný nárast o 14,8 percenta, ktorý sa opiera predovšetkým o dobrý vývoj v oblasti korporátneho obchodu. V Srbsku spoločnosť Wiener Städtische Osiguranje zvýšila svoje poistné o vynikajúcich 18,3 percenta. Turecko svojim nárastom o 6,4 percenta pokračuje v pozitívnom trende.

Úspešné rozširovanie obchodu pokračovalo aj na trhoch ako je napríklad Bulharsko (+4,4 percenta) a Ukrajina (+6,2 percenta). Ako mimoriadne dynamicky rastúci región sa opätovne prejavili Pobaltské krajiny. Koncernové spoločnosti v dobrom trhovom prostredí dosiahli v životnom poistení vynikajúci nárast vo výške 35,8 percenta, čím prekonali priemerný rast trhu. vig

vig-krajiny-vysledky

Zdroj informácií: Kooperatíva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *