Utorok 17. júla. Meniny má Bohuslav

Vláda rozhodne o úrokovom strope pre nebankovky

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo dve alternatívy maximálneho úroku, ktorý budú môcť nebankovky účtovať klientom. O konkrétne výške rozhodne formou vyhlášky Vláda, čím doplní nedávno schválený takzvaný protiúžernícky balíček. Do platnosti by vyhláška mala vstúpiť od septembra.

Prvý z návrhov počíta s tým, že za pôžičku si poskytovateľ nemôže počítať viac ako dvojnásobok priemernej úrokovej miery pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne za prvý kalendárny mesiac štvrťroka predchádzajúceho uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy. Obdobným úverom alebo pôžičkou sa rozumie obdobný produkt, ktorý je svojou povahou najbližší príslušnému typu spotrebiteľského úveru. 

V prípade poskytnutia peňazí na obdobie kratšie ako jeden rok alebo ide o úver alebo pôžičku, ktorej výška nepresiahne 100 eur, bola by najvyššia prípustná výška odplaty 30 percent ročne. V prípade poskytnutia peňazí spotrebiteľovi na lízing, teda na nájom a kúpu veci, ktorú spotrebiteľ užíva s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania, bola by najvyššia prípustná výška odplaty 2,5-násobok priemernej úrokovej miery. 

Druhý návrh predstavuje strop 1,5-násobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov pri obdobnom úvere alebo pôžičke zverejnenej za kalendárny štvrťrok, ktorý bezprostredne predchádza štvrťroku, v ktorom sa uzaviera spotrebiteľská zmluva. V druhej alternatíve sa navrhuje rovnaké pravidlo pre požičiavanie peňazí na menej ako rok, alebo sumy menšej ako 100 eur. 
Do nákladov za pôžičku sa ráta úrok ale i poplatky a akékoľvek iné odplatné plnenia, ktoré sú dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy, a ktoré sú spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov.

Ministerstvo spravodlivosti navrhlo i výšku písma, akým majú byť napísané spotrebiteľské zmluvy a so zmluvami súvisiace zmluvné dokumenty. Má to byť najmenej 12 bodov a písmo má byť dobre čitateľné. 

Zdroj informácií: SITA

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *