Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Vláda upravila výšku sankčných úrokov

Vláda na svojom dnešnom rokovaní upravila výšku sankčných úrokov pri spotrebiteľských úveroch. Podľa predkladacieho návrhu tak chce docieliť vyváženú právnu úpravu v oblasti sankcií a zamedziť jednej z foriem úžerných praktík.

Ministerstvo spravodlivosti v zdôvodnení upozorňuje na: "úžerné praktiky, pri ktorých sa síce nedojednáva vysoký úrok za poskytnutie peňažných prostriedkov, ale cez množstvo zmluvných pokút a iných sankcií sa ospravedlňuje neprimeraný nárast výšky pohľadávky. Cieľom zmluvných pokút má byť paušalizovaná náhrada škody a nie likvidácia dlžníka. Neprimeraná sankcia je neprijateľnou zmluvnou podmienkou. Spotrebiteľské vzťahy nesmú byť zdrojom neprimeraných ziskov nepoctivých dodávateľov.“

Podľa schváleného znenia: "Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú spolu prevýšiť priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov naposledy zverejnenú podľa osobitného predpisu pred vznikom omeškania o viac ako 10 percentuálnych bodov ročne a súčasne nesmú prevýšiť trojnásobok úrokov z omeškania podľa nariadenia vlády; za rozhodujúcu sa považuje ročná percentuálna miera nákladov pre obdobný typ spotrebiteľského úveru."

Dodajme, že rovnaké nariadenie vlády stanovuje: „Výšku úrokov z omeškania o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu alebo výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie.“

Zdroj a podrobnejšie informácie: materiál predložený na rokovanie ÚV SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *