Sobota 06. júna. Meniny má Norbert

Všetci, ktorí nadobudli vlani nehnuteľnosť musia do dnes podať daňové priznanie

Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti zostáva už len dnešný deň (pondelok 2. februára). 

Tlačivo daňové priznania si môžete stiahnuť tu. Daň sa podáva obciam a mestám, na území ktorých sa nehnuteľnosť nachádza. Výšku dane následne vyčísli príslušný obecný alebo mestský úrad a platí sa teda až neskôr

Povinnosť podať priznanie sa nevzťahuje len na tých, ktorí sa počas roka 2014 stali vlastníkmi nehnuteľnosti, ale aj v prípadoch ak sa zmenil správca budovy alebo nájomca pozemku. Ďalej ak sa zmenila výmera pozemku, ak niekto dostal právoplatné stavebné povolenie alebo právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Tiež, ak nejaké nehnuteľnosti vlani zdedil.

Zdravotne ťažko postihnuté osoby môžu mať nárok na oslobodenie od dane. Upravujú to ale konkrétne obce a mestá vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach.

Plocha, ktorá slúži v bytovom dome na garážovanie, sa zdaňuje ako nebytový priestor, a tento rok už nie ako garáž. Garážové státie bez stropnej a strešnej konštrukcie a podlahy sa priznáva ako zastavaná plocha alebo ako ostatná plocha. Sadzbou sa vynásobí podiel plochy na celkovej stavbe bytového domu podľa zmluvy. Dôležité je, čo je zapísané na liste vlastníctva.

Dedičia majú povinnosť podať daňové priznania v prípade, ak vlani dostali osvedčenie o dedičstve, ktoré nadobudlo právoplatnosť najneskôr 1. 1. 2015. V prípade, že osvedčenie notára alebo rozhodnutie súdu nadobudne právoplatnosť až v roku 2015, povinní sú do 30 dní od právoplatnosti podať daňové priznanie na tom mestskom alebo obecnom úrade, v obvode ktorého sa zdedená nehnuteľnosť nachádza. Deň právoplatnosti vyznačujú príslušné súdy bez poplatkov a na počkanie.

Minuloročné prevody nehnuteľností sa robili už na katastrálnych odboroch okresných úradov. Dôležité pre posúdenie toho, či v tomto roku noví aj starí majitelia podávajú priznanie, je rozhodnutie a na ňom vyznačený dátum, kedy nastali právne účinky vkladu. Ak nastali v roku 2014, každý nový aj predošlý majiteľ má v tomto roku povinnosť podať priznanie alebo čiastkové priznanie.

Každý, kto doposiaľ v obci alebo meste nevlastnil žiadnu nehnuteľnosť a vlani právoplatne nadobudol prvú nehnuteľnosť, či už ju kúpil, nadobudol darom alebo zdedil, podáva riadne daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Pokiaľ si však v tom istom meste dokúpi byt alebo garáž, či inú nehnuteľnosť, podáva už len čiastkové priznanie k nadobudnutej nehnuteľnosti. Rovnako aj ak niekto nehnuteľnosť predal alebo daroval. To, či niekto podáva priznanie alebo čiastkové priznanie vyznačí na prvej strane tlačiva.

Pri stavbe stačí v tlačive priznania vyplniť len zastavanú plochu stavby po vonkajšie obchodové múry a počet podlaží, okrem zastavanej plochy. Pri byte podlahovú plochu bytu s plochou pivnice, bez plochy balkónov a lodžií. Ak niekto vlani nadobudol nebytový priestor v bytovom dome, stačí vyplniť jeho plochu a účel využitia – či ide o plochu na podnikanie alebo garážovanie, podľa toho sú určené sadzby.

Zdroj: TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *