Sobota 29. február. Meniny má Nikto

VšZP upozorňuje: Zmenou zdravotnej poisťovne sa dlžníci svojho dlhu nezbavia

Poistenie 22.01.2020 | 16:06 0 Komentárov

Zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne odišlo od januára až 9 224 klientov s celkovým dlhom vo výške 10,5 mil. eur. Poisťovňa upozorňuje, že takto sa dlhov nezbavia.

Až 83 percent podlžností klientov, ktorí z poisťovne odišli sa už vymáha formou exekúcie.

Ako sa vymáhajú nedoplatky

VšZP vysvetľuje, že nedoplatky na poistnom sa najprv snaží vymáhať nenútenými formami. Samostatne zárobkovo činným osobám a samoplatiteľom zasiela výzvu na úhradu nedoplatku. Až keď na ňu nereagujú a nedoplatok neuhradia, pristupuje k vystaveniu výkazu nedoplatkov.

Ak ani potom nedôjde k úhrade pohľadávky, dlžníci dostávajú predexekučné výzvy. V prípade, že ani po doručení predexekučnej výzvy pohľadávka nie je uspokojená, VšZP ju postúpi na vymáhanie súdnemu exekútorovi. Poisťovňa preto upozorňuje, že jediným spôsobom, ako sa dá zbaviť dlhu, je čo najskôr ho uhradiť. Nič na tom nemení situácia, keď človek zmení poisťovňu.

Veľká časť nedoplatkov vzniká často z nepozornosti. Napríklad, keď si poistenci a platitelia na začiatku kalendárneho roka zabudnú upraviť trvalý príkaz a preddavok hradia vo výške z predchádzajúceho roka.

Niektorí zas zabúdajú na to, že ak popri výkone samostatne zárobkovej činnosti boli aj zamestnancami a z tohto dôvodu mali upravenú výšku preddavku na poistné, po skončení súbehu zamestnaní musia zdravotnej poisťovni opäť odvádzať minimálnu sumu preddavku.

Pozor na zmenu výšky poistného po Novom roku

Tá bola na tento rok stanovená na 70,91 eura pre samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatiteľov bez súbehu s iným platiteľom poistného. Ak je samostatne zárobkovo činná osoba zároveň osobou so zdravotným postihnutím, výška minimálneho preddavku predstavuje 35,45 eura.

Novú výšku preddavku na poistné na rok 2020 VšZP už samostatne zárobkovo činným osobám, ktorým vykonala ročné zúčtovanie za rok 2018, oznámila spolu s výsledkom ročného zúčtovania. Správnosť výpočtu preddavku sa dá overiť aj na kalkulačke zverejnenej na internetovej stránke VšZP.

Preddavok na poistné je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. To znamená, že novú výšku preddavku na poistné za január uhradia samostatne zárobkovo činné osoby do 8. februára.

Dlžník nemá nárok na zdravotnú starostlivosť

Poistenec, ktorý pravidelne neuhrádza preddavky na poistné, sa po splnení zákonom stanovených podmienok dostáva do zoznamu dlžníkov a z verejného zdravotného poistenia má nárok už len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Tá sa poskytuje pri náhlej zmene zdravotného stavu spojenej s bezprostredným ohrozením života, keď stav, v ktorom sa osoba nachádza, môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny v správaní a konaní, pod vplyvom ktorých by táto osoba dokázala ohroziť seba alebo svoje okolie. Podrobnosti spresňuje zákon č. 576/2004 Z. z.

Poistencovi, ktorého meno je zverejnené v zozname dlžníkov, vznikne nárok na plnú zdravotnú starostlivosť až po splnení podmienok, ktoré stanovuje zákon, ak napríklad uzavrie so zdravotnou poisťovňou splátkový kalendár a riadne ho dodržiava.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *