Nedeľa 24. marca. Meniny má Gabriel

VÚB banka bude vyplácať dividendu 11 eur na akciu

Banky 27.03.2018 | 14:14 0 Komentárov

Riadne valné zhromaždenie VÚB banky minulý týždeň rozhodlo o vyplatení dividend za minulý rok vo výške 11,10 eura na každú akciu s menovitou hodnotou 33,20 eura.

Rozhodujúcim dňom na určenie osôb oprávnených na dividendy je 20. apríl 2018. Výplata dividend sa začne 11. mája, a to na základe riadne uplatneného práva na ich výplatu podľa spôsobu schváleného uznesením valným zhromaždením.

Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku za minulý rok v celkovej výške 160 miliónov eur, z čoho približne 90 percent pridelilo na dividendy akcionárov a približne desať percent do nerozdeleného zisku.

Rozdelenie zisku za rok 2017
Dividendy akcionárom 144 mil. eur
Prídel do nerozdeleného zisku 15,6 mil. eur

 

Riadne valné zhromaždenie zároveň zvolilo nového predsedu Dozornej rady VÚB – Ignacia Jaquotota, ktorý nahradil vo funkcii Ezia Salvaia, ktorý sa vzdal výkonu funkcie člena a predsedu dozornej rady. Novou členkou a podpredsedníčkou dozornej rady sa stala Elena Kohútiková, ktorá nahradila vo funkcii člena dozornej rady  Ezia Salvaia a vo funkcii podpredsedu dozornej rady Ignacia Jaquotota.

Riadne valné zhromaždenie VÚB banky schválilo Výročnú správu za rok 2017, ako aj individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku. Tie boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva. Zhromaždenie schválilo aj zmenu stanov banky podľa návrhu jej predstavenstva. Externým audítorom banky na rok 2018 bola odsúhlasená spoločnosť KPMG Slovensko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *