Piatok 05. júna. Meniny má Laura

Výber životného poistenia nie je záležitosťou na jedno stretnutie

Životné poistenie patrí medzi tie zložitejšie finančné produkty, s ktorými sa bežný spotrebiteľ môže stretnúť. Je totiž možné voliť si z veľkého množstva pripoistení a ponuky jednotlivých poisťovní sa medzi sebou navzájom líšia. Ak teda chcete uzavrieť naozaj dobré životné poistenie, mali by ste tomuto procesu venovať dostatok času a snažiť sa podmienky danej poistky čo najlepšie pochopiť. 

Dobré pochopenie podstaty poistky je prvým predpokladom funkčného poistného vzťahu. Ide najmä o riziká, voči ktorým je klient chránený, ďalej o prípadné výluky, ako i ďalšie dôležité parametre.

„Uzatvorenie životného poistenia nie je záležitosťou na jedno stretnutie. Na prvom sedení si finančný agent poisťovne či sprostredkovateľskej spoločnosti zmapuje situáciu klienta, aby mu na základe toho vedel ponúknuť tú najlepšiu službu,“ konštatuje Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne. Finančný agent potrebuje poznať klientove potreby, jeho príjmovú situáciu, očakávania, náhrady príjmov, zdravotný a rodinný stav. Toto by malo prebehnúť na prvom stretnutí.

Na základe týchto informácií predloží finančný agent na ďalšom stretnutí návrh ponuky poistenia. Cieľom je, aby klient získal čo najviac informácií. Vo finálnej fáze dochádza k vyplneniu poistnej zmluvy a podpisu. „Klientom radíme, aby sa čo najviac pýtali. Zároveň majú právo vypýtať si poistné podmienky a návrh zmluvy domov na preštudovanie. Životné poistenie je komplikovaný finančný produkt, takže je nevyhnutné vyvinúť istú snahu na pochopenie všetkých jeho parametrov,“ upozorňuje P. Brudňák.

Klient si okrem základného poistenia pre prípad smrti môže vybrať aj z veľkého množstva doplnkových pripoistení a prispôsobiť si tak produkt svojej situácii. „Ak ste limitovaný rozpočtom a váhate, čo si poistiť, sústreďte sa primárne na závažné riziká s dlhodobým dopadom na vás a vašu rodinu,“ radí generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne. Hoci je dvoj- či trojmesačný výpadok príjmu kvôli chorobe alebo operácii nepríjemný, dá sa prekonať relatívne ľahšie, ako napríklad dlhodobá strata príjmu pre nádorové ochorenie či vážny úraz s trvalými následkami. Dobré životné poistenie by malo kryť najmä invaliditu, kritické choroby, trvalé následky choroby či úrazu.

Dôležitou súčasťou uzatvárania poistnej zmluvy je zistenie zdravotného stavu poisteného. Od toho sa neskôr odvíja jeho prípadné poistné plnenie, a preto treba tomuto bodu venovať dostatok času. „V niektorých prípadoch sa snažíme od klientov získať zdravotnú dokumentáciu už pri uzatváraní zmluvy. Je totiž oveľa presnejšia ako dotazník a umožňuje nám to hladšie a rýchlejšie riešenie poistných udalostí. Aj na základe tejto praxe môžeme konštatovať, že pri závažných udalostiach vyplácame poistné plnenie až v 98 % prípadov a spoľahlivo do 5 pracovných dní,“ vysvetľuje P. Brudňák. Legislatíva pritom poisťovni dáva na vyplatenie mesiac a pol.

Rýchla výplata plnenia znamená, že klient nečaká v neistote, môže rýchlo narábať s vyplatenými peniazmi a  sústrediť sa na liečbu. Zdravotná história teda môže ovplyvniť rozhodnutie poisťovne o tom, či a za akých podmienok klienta poistí. Vypláca sa byť úprimný a poctivý. Platiť dlhé roky poistku založenú na nepravdivých údajoch je zbytočné. Nie je nič horšie ako zistiť, že poistka vás nechráni, pretože ste neposkytli poisťovni všetky relevantné údaje, napríklad o závažnom ochorení v mladosti.


ČI: 29112016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *