Pondelok 09. decembra. Meniny má Izabela

Výpisy z 2. piliera by mali prísť sporiteľom do konca januára

Penzia 29.01.2019 | 16:02 0 Komentárov

Sociálna sporiteľňa upozorňuje sporiteľov, aby si výpisy 2. piliera nežiadali u nej, ale u správcovských spoločností

Sociálna poisťovňa upozorňuje sporiteľov v II. dôchodkovom pilieri (starobné dôchodkové sporenie), že výpisy o nasporených prostriedkoch im majú v januári posielať dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), nie Sociálna poisťovňa. Je povinnosťou DSS poslať svojim sporiteľom výpis z ich osobných dôchodkových účtov k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí kalendárneho roka.

Okrem toho, ak o to sporiteľ požiada, je DSS povinná bezplatne poskytnúť raz ročne sporiteľovi aj písomné vysvetlenie k výpisu z osobného dôchodkového účtu. Výpisy DSS posiela na poslednú známu adresu trvalého pobytu sporiteľa, zmeny pobytu je preto potrebné DSS oznámiť.

V súvislosti s výpismi zo sporenia v II. pilieri je teda potrebné kontaktovať príslušnú DSS, nie Sociálnu poisťovňu. Sociálna poisťovňa vedie výpisy z individuálnych účtov poistencov, ktoré dokumentujú priebeh poistných vzťahov a vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na sociálne poistenie.

Okrem toho, že umožňuje poistencom pasívny prístup k Informácii o zmenách stavu individuálneho účtu prostredníctvom svojich elektronických služieb cez web stránku, na požiadanie poistenca takýto výpis o priebehu jeho sociálneho poistenia zašle aj listom.

V súvislosti s II. pilierom poskytuje Sociálna poisťovňa informácie len vtedy, ak vzniknú nezrovnalosti pri postupovaní príspevkov zo Sociálnej poisťovne do DSS (napr. za obdobie poberania materskej či nemocenskej dávky, čerpania rodičovskej dovolenky a pod.).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *