Utorok 11. decembra. Meniny má Hilda

Vyštudovať hocijakú vysokú školu už nestačí

Štruktúra vysokoškolsky vzdelaných absolventov, ktorí sa uchádzajú o pracovné pozície, je z roka na rok viac a viac alarmujúca. Požiadavky zamestnávateľov sa veľmi nemenia, ale aj napriek tomu každoročne rukami personalistov prechádza množstvo absolventov, ktorí majú problém nájsť si po škole prácu.

Vznik a poslanie vysokoškolského štúdia stráca v posledných rokoch pri viacerých študijných odboroch svoju pridanú hodnotu a význam. Prestíž získať vysokoškolský titul a následné uplatnenie absolventa na trhu práce je v porovnaní s generáciou našich rodičov diametrálne odlišné. Kým pred 40 rokmi bolo pre remeselníkov náročnejšie uplatniť sa na trhu práce, dnes sú remeselníci a technicky zameraní uchádzači s praxou veľmi žiadaní.

Naopak, získať vysokoškolský titul bolo vážené a vzácne, absolventov bolo málo, pre zamestnávateľov boli žiadaní, pričom dnes majú mladí magistri a inžinieri problém zamestnať sa vo vyštudovanom odbore.

„Vyštudovať hocijakú vysokú školu dnes už nestačí. Zamestnávatelia vo svojich pracovných ponukách vyhľadávajú kandidátov s praxou a ideálne v oblasti informačných a komunikačných technológií, či v oblasti účtovníctva a financií. V neposlednom rade sú vyhľadávaní aj lekári a technickí inžinieri,“ Miroslav Garaj, Country manažér, Grafton Slovakia.

Už niekoľko rokov si len veľmi ťažko hľadajú uplatnenie absolventi humanitných odborov, najmä absolventi filozofickej a pedagogickej fakulty. Ide predovšetkým o študijné odbory ako sociálna práca, environmentálny manažment, filozofia, etika, estetika, bezpečnostný manažment, animátor voľného času, cestovný ruch, verejná správa či masmediálna komunikácia. Pretrvávajúci problém je každý rok s množstvom nových právnikov a psychológov.

„Každoročne sa na trhu práce stretávame s prílevom čerstvých kandidátov bez možnosti reálneho uplatnenia v praxi. Ide najmä o absolventov manažérskych programov, právnikov, učiteľov, prekladateľov, absolventov politológie a medzinárodných vzťahov. U týchto kandidátov staviame na ich znalosti cudzích jazykov či IT zručnostiach a nachádzajú uplatnenie najmä v zákazníckom servise,“ uviedla Anna Ričányová, Branch manažérka Košice, Grafton Slovakia.

7 najčastejších problémy absolventom pri hľadaní práce                              

  1. Zle koncipovaný a obsahovo naplnený životopis: strohé informácie bez konkrétnych informácií, pri pracovných skúsenostiach a absolvovanom štúdiu je uvedený len rok bez mesiacov, pri skúsenostiach chýba špecifikácia vykonávanej pracovnej náplne (aspoň do 4 – 5 odrážok), nie je uvedený skutočný level jazykov či IT zručností, neprofesionálna fotografia;
  2. Kandidáti prichádzajú na pohovor nepripravení: nevedia informácie o spoločnosti, v ktorej sú na pohovore, vedia len veľmi malo o pozícii, o ktorú sa uchádzajú;
  3. Na pohovore nevedia opísať aké majú skúsenosti, čo majú za sebou, väčšinou sú ich odpovede veľmi strohé („robil som v administratíve“). Neuvedomujú si, že administratíva vo veľkej medzinárodnej spoločnosti na oddelení logistiky sa odlišuje od administratívy v menšej firme na účtovnom oddelení. Sú neschopní predať sa na pohovore;
  4. Správajú sa neprirodzene: protirečia si vo výrokoch a zavádzajú. Sú neprimerane sebavedomí a majú nedostatočnú sebareflexiu;
  5. Zabúdajú na základné princípy slušného chovania a neverbálnu komunikáciu: žujú žuvačky, nevypínajú si mobilné telefóny, nedbajú na podanie ruky;
  6. Sú pasívni a chýba im motivácia. Absentujú pracovné skúsenosti počas štúdia;
  7. Kandidáti sa nechcú vyjadrovať k platovej otázke, pričom je veľmi podstatné vedieť, na koľko sa kandidát hodnotí. Ak kandidát nevie určite svoj plat, pred pohovorom by sa mal poradiť s niekým, kto už pracuje, prípadne si porovnať v akých platových rozmedziach sa pohybujú podobne ponuky na trhu. 
Zdroj: Grafton Slovakia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *