Streda 23. septembra. Meniny má Zdenka

Z poklesu prebytku zahraničného obchodu nemožno ešte vyvodzovať trend

Mesačný prebytok zahraničného obchodu sa v júli znížil a dosiahol najnižšiu úroveň v tomto roku. Saldo bilancie zahraničného obchod bolo pozitívne v objeme 204 mil. EUR. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu sa tak v júli znížil z 6,5% na 6,3% z HDP.

Zmiernenie mesačného prebytku zahraničného obchodu sa dá pripísať najmä na vrub slabších vývozov. Tie medziročne poklesli o –0,7%, po zohľadnení sezónnych faktorov (prepočet UniCredit Bank) boli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nižšie o ‑2,0%. Relatívne významný medzimesačný pokles pritom zaznamenali vývozy už druhý mesiac v rade. Mohli by tak naznačovať, že oživenie ekonomík našich obchodných partnerov nemusí mať automaticky pozitívny vplyv aj na slovenský priemysel. Pred vyvodzovaním vážnejších záverov si však treba počkať ešte na augustové čísla. Pohyby celozávodných dovoleniek totiž dokážu významne skresliť údaje v letných mesiacoch. V auguste tak očakávame aspoň čiastočnú korekciu slabších júlových vývozov.

Na druhej strane, dovozy v júli medzimesačne stagnovali (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank) a vrátili sa tak k medziročnému rastu o 2,7%. Štruktúru dovozov zverejní Štatistický úrad až o mesiac. Silnejšie dovozy by však mohli byť ovplyvnené najmä rastúcou domácou spotrebou (v júli sme mohli pozorovať opäť nárast maloobchodných tržieb), ale pravdepodobne aj dovozmi materiálov a polotovarov pre výrobu (v prípade dovolenkového výpadku výroby mohli podniky dopĺňať zásoby pre opätovné naštartovanie výroby).

Výhľad

Zahraničný obchod by si mal udržať prebytkovú bilanciu aj počas zostatku roka. Pozvoľna sa zotavujúce dovozy (ťahané zlepšeným domácim dopytom) by mali byť z veľkej časti kompenzované aj rastom vývozov (ťahané silnejúcim zahraničným dopytom v európskych krajinách).

Ľubomír Koršňák, hlavný ekonóm Unicredit bank

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial