Nedeľa 15. septembra. Meniny má Jolana

Zahraničný obchod sa v septembri vrátil do prebytku

Makroekonomika 09.11.2017 | 14:06 0 Komentárov

Zahraničný obchod sa v septembri, v súlade s očakávaniami, po mierne prekvapivom augustovom deficite, vrátil k prebytkovej bilancii. Podľa predbežných údajov Štatistického úradu sa vyšplhal až na 450 mil. EUR a takmer do bodky tak naplnil naše očakávania (451 mil. EUR).

Ako zvyčajne, Štatistický úrad na základe spresnených údajov revidoval čísla zahraničného obchodu za predchádzajúce mesiace roka, tentokrát opäť znížiac prebytok o 40 mil. EUR. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu sa tak v septembri opäť mierne znížil, z revidovaných 3,6% na 3,5% HDP a bol tak najnižší od polovice roku 2012.

Už menej ako bilancia zahraničného obchodu na prvý pohľad potešil obrat v zahraničnom obchode. V porovnaní s augustom sa po zohľadnení tradičnej sezóny (prepočet UniCredit Bank) znížili ako dovozy (-3,3%), tak aj vývozy (-0,9%). Výraznú úlohu však zohral pri medzimesačnom porovnaní bázický efekt – vzhľadom na rozkývané čísla počas letných mesiacov nedokáže štatistické očistenie úplne presne zachytiť letnú dovolenkovú sezónu a pri väčšom posune dovoleniek na júl, ktorý sme mohli pozorovať posledné dva roky, má tendenciu podstreľovať júlové a nadhodnocovať augustové očistené čísla.

Lepší obrázok o septembrovom obrate v zahraničnom obchode tak môže poskytnúť porovnanie s preddovolenkovými obratmi, či s rovnakým obdobím minulého roka. V oboch prípadoch sme mohli pozorovať relatívne rozumné dynamiky rastu. Oproti priemeru druhého štvrťroka boli septembrové vývozy vyššie o 2,8% (sezónne očistene, prepočet UniCredit Bank), medziročne potom o 6,1%. Dovozy si oproti druhému štvrťroku polepšili o 2,3% (sezónne očistene, prepočet UniCredit Bank), medziročne potom o 7,1%.

Predpokladáme, že v septembri už po slabšej prvej polovici roka slovenské exporty mohol opäť ťahať smerom nahor aj automobilový priemysel. Skúšobná prevádzka novej montážnej haly na výroby Porsche Cayenne v bratislavskom VW síce pravdepodobne ešte čísla exportov zásadnejšie nenafukovala, výroba by sa však mala po dovolenkách v slovenských automobilkách predsa len stabilizovať a pozitívne prejaviť aj na číslach zahraničného obchodu.

Pozitívnu náladu posledné mesiace hlásia aj sektory elektrotechnického priemyslu – výroba elektrických zariadení, či spotrebná elektronika, ktorej sa začína hlavná vianočná sezóna. Viac o štruktúre septembrových vývozov však napovedia čísla priemyslu.

Dovozy tlačí nahor pravdepodobne najmä silnejúca spotreba, ale aj vyššie nároky priemyslu na dodávky materiálu a polotovarov do výroby. Nominálne dovozy zvyšujú aj cenové efekty vyplývajúce z vyššej ceny ropy na svetových trhoch. Investičné dovozy sa v číslach objavujú najskôr nárazovo, silné augustové čísla pritom naznačujú, že časť z nich sa mohla realizovať práve v minulom mesiaci (čísla dovozu v potrebnej štruktúre na potvrdenie tejto hypotézy budú k dispozícií až najbližšie dni).

V úhrne za tretí štvrťrok si vývozy polepšili medzikvartálne opäť len nepatrne – o 0,4% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank). Dynamika ich medziročného rastu sa však po slabšom druhom štvrťroku ovplyvnenom nižším počtom pracovných dní aj krátkym štrajkom vo VW predsa len výraznejšie zrýchlila z 2,0% na 7,2%. Naproti tomu, dovozy si výraznejšie polepšili nielen v medziročnom porovnaní – zrýchlenie z 3,9% na 9,6%, ale aj v porovnaní s druhým štvrťrokom, keď po zohľadnení sezóny (prepočet UniCredit Bank) medzikvartálne narástli až o 2,6%.

Nominálna bilancia zahraničného obchodu sa tak v treťom štvrťroku opäť výraznejšie zmiernila. 12-mesačný prebytok bilancie zahraničného obchodu sa ďalej znižoval z 3,9% na 3,5% HDP, nominálne štvrťročné prebytky sa medziročne znížili až o 321 mil. EUR, t.j. o viac ako 40%. Predpokladáme teda, že čistý príspevok zahraničného obchodu k rastu slovenskej ekonomiky by aj v treťom štvrťroku mohol byť blízko nuly, na rozdiel od druhého štvrťroka skôr mierne negatívny.

Rast HDP by mal ťahať nahor stále najmä silný domáci dopyt, okrem domácej spotreby by sme mohli v treťom štvrťroku vidieť aj oživenie súkromných investícií, čo by mohli naznačovať aj relatívne silné čísla bankových úverov podnikom v posledných mesiacoch.

Výhľad

Očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa mali aj v nasledujúcich mesiacoch ďalej zmierňovať. Tento pokles prebytkov by však mal byť len dočasný a bude súvisieť okrem silnejúcej spotreby domácnosti aj s dovozom technológií v súvislosti s veľkými investíciami v automobilovom priemysle. Po nábehu výroby očakávame následne v rokoch 2018 (druhá polovica) a najmä 2019 opätovné zvýrazňovanie prebytkov zahraničného obchodu Slovenska.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *