Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Zahraničný obchod v apríli s aktívnym saldom 340,5 milióna eur

Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR dosiahol zahraničný obchod v apríli aktívne saldo v objeme 340,5 mil. eur, čo je medziročný nárast o 19 mil. eur.

V apríli dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 3 969,5 mil. eur pri medziročnom zvýšení o 19,4 %. Celkový dovoz tovaru vzrástol o 20,9 % na 3 628,9 mil. eur.

Za štyri mesiace sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 18,3 % na 14 533,6 mil. eur a celkový dovoz o 13,8 % na 13 884,3 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 649,3 mil. eur (o 567,5 mil. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roka).

Komentár VÚB k zahraničnému obchodu

Bilancia zahraničného obchodu vykázala v apríli vysoký prebytok vo výške 340,5 mil. Eur, čo posunulo kumulatívnu bilanciu za prvé štyri mesiace tohto roka na úroveň 649,36 mil. Eur. V rovnakom období pred rokom bol prebytok pre porovnanie výrazne nižší, konkrétne na úrovni 82 mil. Čo sa týka dynamiky obchodných tokov, oživenie zahraničného dopytu a bázický efekt ťahal rýchlo nahor vývozy a dovozy aj v apríli. Skutočne, vývozy vzrástli o takmer 19% r/r vs. 18% v 1Q10, pričom dovozy vyskočili o 21% r/r vs. 11% v 1Q10. Podobný vývoj očakávame aj v máji, pričom bilancia obchodnej bilancie by mala vykázať v tomto mesiaci prebytok „len“ vo výške 162 mil. Eur.

Vysoký prebytok obchodnej bilancie je v tomto roku spôsobený najmä prebytkom na strane obchodu s vozidlami, ktorý tvorí takmer celý prebytok nekomoditnej časti bilancie, ako to vidno z detailných údajov za zahraničný obchod v prvých troch mesiacoch tohto roka (pozri tabuľku). Vývoz áut sa zároveň výraznou mierou podieľal aj na samotnom medziročnom zvýšení prebytku nekomoditnej časti zahranično-obchodnej bilancie. Na druhej strane, komoditná časť bilancie (obchod s ropou a nerastnými surovinami) zaznamenala oproti prvému štvrťroku minulého roku nárast deficitu (pozri tabuľku).

Zdroj: ŠÚ SR, VÚB – Martin Lenko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *