Nedeľa 15. septembra. Meniny má Jolana

Zahraničný obchod zaznamenal v marci opäť rekordný prebytok

Zahraničný obchod podľa údajov Štatistického úradu zaznamenal v marci opäť rekordný prebytok v objeme 579 mil. EUR a prevýšil priemerné trhové očakávania. Vyšší mesačný prebytok pritom zaznamenal zahraničný obchod doteraz len raz – v máji 2013. 

Štatistický úrad na základe spresnených čísel zároveň revidoval prebytok zahraničného obchodu v januári a februári smerom nadol o 24 mil. EUR. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu v marci vzrástol z revidovaných 6,1% HDP na 6,4% HDP a zahraničný obchod tak dosiahol historicky najvyšší 12-mesačný prebytok .

Zvýraznenie prebytku obchodnej bilancie v marci ovplyvnili najmä slabšie dovozy, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom po zohľadnení sezónnych vplyvom (prepočet UniCredit Bank) mierne klesali. Naopak vývozy sa po relatívne dynamickom raste na prelome rokov stabilizovali a po zohľadnení sezónnych vplyvov ostali na februárovej úrovni. Akokoľvek, v medziročnom porovnaní aj v dôsledku nižšej minuloročnej porovnávacej bázy sme aj v marci mohli pozorovať zrýchlenie dynamiky rastu na oboch stranách bilancie – dovozy z 1,7% na 2,5% a vývozy z 1,4% dokonca až na 6,5%, a to aj napriek pokračujúcemu poklesu cien v zahraničnom obchode. Pozitívne čísla zahraničného obchodu naznačujú, že v raste by v marci mal pokračovať aj priemysel, ktorého čísla zverejní Štatistický úrad zajtra.

Výsledky zahraničného obchodu v prvom štvrťroku vytvárajú pozitívne riziko pre našu prognózu HDP (2,5% – Štatistický úrad zverejní údaje HDP v stredu) a naznačujú, že zahraničie by mohlo zvýšiť svoj príspevok k rastu HDP. V nominálnom vyjadrení pritom zahraničný obchod zaznamenal v úvode roka dynamicky rast. Vývozy (po zohľadnení sezóny – prepočet UniCredit Bank) v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástli o úctyhodných 4,3% a zaznamenali tak najrýchlejší medzi kvartálny rast od prvého štvrťroka 2011.

Relatívne dynamicky rast však zaznamenali aj dovozy, a to aj napriek výraznému poklesu cien ropy – o 3,1% medzikvartálne. V stálych cenách pritom významnú rolu môžu zohrať aj cenové deflátory, ktoré by mali dynamiky rastu ešte viac zvýrazniť  – nižšie ceny ropy na strane dovozov a pokračujúci pokles exportných cien na strane vývozov.

Výhľad

Bilancia zahraničného obchodu by mala ostať aj v tomto roku stále výrazne prebytková, avšak jej prebytky by sa mali v porovnaní s predchádzajúcim rokom predsa len postupne zmierňovať. Aj napriek slabším maloobchodným tržbám v úvode roka predpokladáme, že spotreba domácnosti sa v nasledujúcich mesiacoch opäť vráti na rastúcu trajektóriu a spolu s očakávaným prebudením investícií bude tlačiť dovozy skôr smerom nahor.

Silný rast dovozov bude pravdepodobne len čiastočne kompenzovaný zotavujúcimi sa vývozmi, ktoré bude nahor ťahať zotavujúci sa spotrebný a investičný dopyt v Európe, ale aj slabé euro (to skôr nepriamo najmä cez nemeckých exportérov, ktorí by mohli zvýšiť dovoz od slovenských subdodávateľov). Prebytok zahraničného obchodu by tak podľa našich prepočtov mal v tomto roku klesnúť z 6,2% v minulom roku na 5,6% HDP.                   

Ľubomír Korňák, analytik UniCredit banky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *