Piatok 29. mája. Meniny má Vilma

Západné ekonomiky sú už stabilizované, rozvíjajúce však spomaľujú

V roku 2014 sa očakáva priaznivý trend vo vývoji rizika vo vyspelých ekonomikách, ale pretrvávajúce napätie vo veľkých rozvíjajúcich sa ekonomikách, potvrdila Coface Country Risk Conference 2014. Napriek stabilizácii makroekonomiky počet firemných bankrotov v USA ani v Európe pravdepodobne neklesne. Rozvíjajúce sa trhy narážajú na štrukturálne problémy.

Pokrízový vývoj prináša zmenu globálneho rizika krajín. Kým vo vyspelých krajinách sa už rizikovo stabilizuje – podporuje ho dynamický rast v USA (odhaduje sa na 2,4 percenta v roku 2014), oživovanie v eurozóne (+0,9 percenta) a rast v Japonsku (+1,4 %), v rozvíjajúcich sa krajinách sa tempo rastu zvýši len mierne (+ 4,7 %) a zostane pod priemerom obdobia 2000–2011, konštatuje Coface.

Vyspelé krajiny: zlepšenie alebo stabilizácia

Oživenie vo vyspelých ekonomikách sa v jednotlivých krajinách podľa Coface líši. Situácia firiem v USA (hodnotenie A2 pri pozitívnom výhľade od októbra 2013 ) sa výrazne zlepšila. „Korporátna Amerika“ má silnú väzbu na ekonomiku a rad predností: vysokú mieru samofinancovania, rekordnú ziskovosť, nízke zadlženie a silnú investičnú schopnosť. Pozitívny trend podporuje aj jasnejšia rozpočtová a monetárna politika a rast dopytu zo strany domácností.

V Európe sa podľa Coface zlepšili riziká hlavne v Nemecku a v Rakúsku, a to na terajšiu hodnotu A2 s pozitívnym výhľadom (pri prognóze rastu ekonomiky + 1,7 % v roku 2014 v oboch krajinách). Nemecká ekonomická aktivita citlivo reaguje na rozmary svetového obchodu, teraz sa však ekonomika môže spoľahnúť na spotrebu domácností. Konkurzov firiem je už menej a sú aj menej nákladné (za ostatný rok ich počet klesol o 9,1 % a náklady o 6,3 %). Z tohto oživenia ťaží aj Rakúsko, ktorého miera nezamestnanosti je nízka a klesá aj počet insolvencií.

Spomedzi európskych krajín, ktoré uspeli v reformách a znižovaní nákladov, vyniká podľa Coface Írsko. Jeho rast by mohol v tomto roku dosiahnuť 1,7 %, aj vďaka rastu exportu (ťažiť môže z rastu v USA a Veľkej Británii), maloobchodu a zvýšeniu podnikateľskej aj spotrebiteľskej dôvery. Trh práce začal rásť, čo bolo hlavnou výzvou vlaňajška. Rovnako pri cenách nehnuteľností sa ukázali prvé signály stabilizácie. Z tohto dôvodu Coface zvýšil Írsku hodnotenie úverového rizika na A3, teda rovnakú hodnotu, akú má Francúzsko či Veľká Británia. 

Pokiaľ ide o zvyšok eurozóny, tam je diagnóza pre krajiny rôzna, hoci sa už dá povedať, že úroveň  rizika nerastie. Pokiaľ ide o Francúzsko, krajine sa nepodarilo výrazne znížiť náklady, takže spoločnosti sú aj naďalej veľmi citlivé na výkyvy domáceho dopytu. Ten je stále veľmi nevýrazný v porovnaní s historickým priemerom (tento rok sa predpokladá rast o 0,6 %). Dôsledkom tejto zraniteľnosti je, že platobná neschopnosť firiem zostane naďalej na vysokej úrovni. V roku 2014 tak Coface očakáva okolo 62.000 insolvencií. Obdobne v južnej Európe sa nečaká zlepšenie úverového rizika. Dôvodom je jednak slabý domáci dopyt, veľká miera veľmi malých, na vývoj ekonomiky citlivých spoločností, ktorým chýbajú aj výraznejšie inovácie. Okrem toho, hlavne v Španielsku je nateraz vysoká miera zadlženia podnikov.

Rozvíjajúce sa ekonomiky: vo firemnom sektore cítiť napätie

Rozvíjajúce sa ekonomiky už pomaly čelia spomaleniu rastu: V roku 2014 krajiny BRICS podľa odhadov znížia svoj rast o 2,4 rastových bodov v porovnaní s priemerným rastom v roku 2000–2011. Podľa Coface nejde len o dôsledok  jednoduchých cyklických výkyvov, ale paradoxne neschopnosti pokrývať príliš vysoký domáci dopyt  zo strany miestnej výroby. Investície okrem toho čelia štrukturálnym problémom, ako je napríklad nedostatočná infraštruktúra, problematické podnikateľské prostredie a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Výmenné kurzy mien jednotlivých krajín môžu okrem toho veľmi citlivo reagovať, keďže Brazíliu, Indiu, Turecko a Južnú Afriku čakajú tento rok voľby. 

„Zníženie rizika vo vyspelých krajinách sa potvrdilo, dokladá to pozitívny vývoj v dvoch hlavných ekonomikách – Nemecko a USA. Obe krajiny ťažia z finančnej robustnosti ich podnikania a oživenia ekonomiky, ktorá stojí na pevných základoch. Pokiaľ ide o ďalších hlavných európskych hráčov, koniec recesie pre ne v súčasnosti síce znamená stabilizáciu rizika, napriek tomu očakávame, že rast bude pomalý. Faktom je, že aby sa znížil počet bankrotov, potrebný je rast minimálne 0,8 % v Taliansku, 1,6 % vo Francúzsku a 2,5 % vo Veľkej Británii. Tieto tri krajiny však v roku 2014 požadovaný rast nedosiahnu,“ konštatuje hlavný ekonóm Coface Yves Zlotowski.

Pozn.: Coface posudzuje riziko krajiny meraním priemernej miery nesplácania zo strany podnikov v danej krajine v rámci svojich obchodných operácií v krátkodobom horizonte. Netýka sa to štátneho dlhu. Aby Coface určila riziko krajiny, hodnotí výhľad krajiny
z ekonomickej, finančnej a politickej stránky v spojení s platobnými skúsenosťami Coface
a vyhodnotením podnikateľskej klímy. Coface hodnotí úroveň rizika v siedmich stupňoch: A1, A2, A3, A4, B, C, D.

Zdroj: Coface

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *