Sobota 18. január. Meniny má Bohdana

Zisk slovenských firiem medziročne stúpol o 31 percent

Dane Peter Apolen 15.07.2016 | 07:17 0 Komentárov

Daňové licencie sa odzrkadlili na raste účtovného zisku firiem. Po ich zavedení dva roky po sebe klesal počet firiem v strate, zatiaľ čo ich tržby rástli o deväť percent a zisk rástol o 31 percent.

30.jún bol posledným termínom pre podanie odložených daňových priznaní. K tomuto dátumu podali posledné firmy svoje účtovné závierky. V Registri účtovných závierok je k dnešnému dňu zverejnených vyše 170 tis. výkazov za rok 2015.

Aké boli zaujímavé zmeny v hospodárení firiem?

 • Po zavedení daňových licencií dva roky po sebe klesal počet firiem v strate.
 • Tržby rástli o 9%.
 • Zisk rástol o 31%.
 • Počet firiem v zisku rástol o 12%.
 • Počet firiem s nulovou a zápornou daňou z roku 2013 na 2015 celkovo klesol o 75%.
 • Kríza hrozí 27% spoločnostiam. 

Analýza finančných výsledkov firiem za rok 2015 

Údaje sú vypočítané k 6.júlu 2016 na základe údajov z účtovných závierok firiem za rok 2015.  Vzorka obsahuje firmy, ktoré podali účtovnú závierku za rok 2015, nemusí byť rovnaká s počtom firiem, ktoré účtovnú závierku podali za rok 2014 a 2013, vzhľadom na novovzniknuté firmy. Analýza tak podáva obraz nielen o finančnej situácií firiem, ale aj o celkovom vývoji finančných ukazovateľov v podnikateľskom prostredí.

Analyzovaná vzorka obsahuje 171 318 spoločností, pôsobiacich na Slovensku, ktoré podali za rok 2015 účtovnú závierku (v komplexnej analýze sa dáta s pribúdajúcimi účtovnými závierkami budú automaticky prepočítavať:http://www.finstat.sk/analyzy/analyza-financnych-vysledkov-firiem-2015).  

Aké veľké firmy sme analyzovali?

Na danej vzorke 171 318 firiem bolo 66% spoločností s tržbami do 100 tis. €. Od 2 do 10 mil. € malo tržby 3,8% firiem. Iba 1,2% firiem dosiahlo tržby vyššie ako 10 mil. €.

Rebríček firiem s najvyššími tržbami:

 1. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
 2. Kia Motors Slovakia s.r.o.
 3. SLOVNAFT, a.s. 
kategorie-trzieb

V analýze sú zahrnuté aj veľké firmy, vrátane automobiliek, energetiky a pod. Z veľkých spoločností zatiaľ nezverejnili údaje TESCO STORES SR a.s.,  Kaufland Slovenská republika v.o.s., Lidl Slovenská republika v.o.s.

Aktuálny rebríček firiem podľa tržieb: http://finstat.sk/analyza-firiem?PerPage=20&Sort=sales-desc 

Zisk rástol o 31%, EBITDA o 18% a tržby o 9% 

Z grafu je zrejmý každoročný nárast tržieb. Z roku 2014 na 2015 to predstavuje rast 9%.

vyvoj-trzieb

Zisk o 31%. Rovnako rástla EBITDA a zisk. Tento vysoký rast môže súvisieť s rastom ekonomiky ako aj s daňovými licenciami. Vysoký rast zisku zaznamenali spoločnosti SLOVNAFT, a.s., F.H.Consulting SLK, k.s. (s komanditistom z Rakúska) a spoločnosť LEVEN, a.s.

Prvé v rebríčku najvyššieho zisku sú:

 1. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 2. Kia Motors Slovakia s.r.o.
 3. SLOVNAFT, a.s.

vyvoj-zisku-ebitda

Aktuálny rebríček podľa zisku: http://finstat.sk/analyza-firiem?PerPage=20&Sort=profit-desc

Počet firiem v zisku naďalej stúpa, tento rok je to 57,4%

Po zavedení daňovej licencie vzrástol z celkového počtu firiem počet spoločností, ktoré sú v zisku, a to o 12%. Súvisí to s daňovou licenciou, vďaka ktorej firmy nemajú vysokú motiváciu na vykazovanie straty, pretože aj tak musia zaplatiť aspoň minimálnu daň, ako aj s celkovým vývojom slovenského hospodárstva.
Nasledujúci graf zobrazuje rozdelenie výsledku hospodárenia firiem v roku 2015. V zisku bolo 57,4% spoločností.
pocet-firiem-v-strate
Každoročne sme zaznamenali nárast počtu firiem, ktoré hospodária so ziskom. Z roku 2013 na 2014 sme zaznamenali 27 % nárast počtu spoločností v zisku. V ďalšom roku sa rast počtu ziskových firiem znížil na 12%.

pocet-firiem-v-zisku

Aké dane platia firmy? Najviac firiem platí daňovú licenciu 960 €

Nasledujúci graf zobrazuje rozdelenie firiem podľa splatnej dane. Najväčší počet firiem zaplatilo daň vo výške daňovej licencie, a to 960 €. Štruktúra dane z príjmov v porovnaní s rokom 2014 sa výrazne nezmenila.

kategorie-dani

Počet firiem, ktoré neplatili daň stále klesá

Na nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj počtu firiem, ktoré platili nulovú až zápornú daň. Obrovská zmena je z roku 2013 na 2014, po zavedení daňových licencií. Z roku 2014 na 2015 je zaznamenaný takisto pokles počtu firiem s nulovou až zápornou daňou.

pocet-firiem-s-nulovou-danou

Na skúmanej vzorke sme zaznamenali medziročný rast splatnej dane z príjmu.  Po zavedení daňových lincencií bol z roku 2013 na 2014 zaznamenaný rast splatnej dane vo výške 34%. V nasledujúcom roku sa tento rast spomalil, ale stále pretrváva. Na analyzovanej vzorke údajov predstavuje rast 5,7%.

Podľa novely Obchodného zákonníka 27% firmám hrozí kríza

Od 1.januára 2016 je v platnosti novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza do praxe nový pojem „spoločnosť v kríze“. Spoločnosť v kríze je spoločnosť, ktorá je v úpadku alebo ktorej úpadok hrozí. Hroziaci úpadok je pri spoločnosti v prípade ak vlastné zdroje netvoria aspoň 4% aktív. Firme hrozí úpadok vtedy, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menší ako 4 k 100 (vlastné imanie/záväzky < 0,04).

Je zrejmé, že až 27% spoločnostiam hrozí úpadok, to znamená, že pomer ich vlastného imania a záväzkov je menší ako 0,04. Nezistiteľný pomer je v prípadoch, ak riadky účtovnej závierky, ktoré vstupujú do výpočtu (záväzky) neboli vyplnené alebo boli nulové. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *