Tag: čestné prehlásenie

Autori a umelci musia oznámiť zmeny písomne Sociálnej poisťovni

Poistenie Peter Apolen 04.06.2014 | 09:31 0 Komentárov

Autori a umelci, ktorí končia so svojou zárobkovou činnosťou, musia túto zmenu oznámiť Sociálnej poisťovni písomne formou čestného prehlásenia. Inak nezaniká ich povinnosť hradiť poistné. Nestačí len ukončenie registrácie na Daňovom úrade ako doteraz. Platí to i v prípade začatia činnosti. Na základe ich príjmov potom poisťovňa posúdi, či majú povinnosť platiť si sociálne odvody.

Kam investovať?Najnovšie komentáre