Tag: cestový ruch

Krajiny V4 sa chcú zjednotiť pri lákaní zámorských turistov

Zástupcovia exekutívy z krajín V4 sa zhodli na konferencii v Bratislave venovanej turizmu, že ľudí z Ázie, Austrálie a Ameriky je treba lákať na návštevu regiónu spoločne. Ide na jednej strane o spoločný marketing, na druhej i o vytvorenie spoločného balíčka služieb, ktorý by dokázal lepšie využiť potenciál regiónu.

Kam investovať?Najnovšie komentáre