Tag: miera nezamestnanosti

Nezamestnanosť klesla na nové minimum

Makroekonomika 23.04.2019 | 15:15 0 Komentárov

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v marci na úroveň 5,03 percenta, čo je medziročne menej ako viac ako pol percentuálneho bodu.

Miera nezamestnanosti je po prvý krát pod 7 %

Makroekonomika 21.07.2017 | 10:45 0 Komentárov

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v júni tohto roka historicky najnižšiu úroveň 6,9 percenta. Oproti predchádzajúcemu roku je to zlepšenie o 2,55 percentuálneho bodu. 

Nezamestnanosť v našich okresoch sa pohybuje od 3,8 do 25,6 %

25.07.2016 | 17:57 0 Komentárov

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v júni nezmenila a zostala na rovnakej úrovni ako v máji, teda na úrovni 9,45 %. Takejto miere nezamestnanosti zodpovedalo 256 615 disponibilných uchádzačov o prácu. Miera celkovej nezamestnanosti, počítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie, sa stále drží na dvojciferných hodnotách a v júni dosiahla 11,02 %, čomu zodpovedá 299 427 uchádzačov. 

Bratislava je s nezamestnanosťou 5,7 % až 83. regiónom EÚ

Makroekonomika 12.05.2016 | 09:37 0 Komentárov

Celková miera nezamestnanosti za ekonomiku nám neposkytne pohľad na rozmiestnenie nezamestnanosti v rámci krajiny. Miera nezamestnanosti sa pritom výrazne líši nielen medzi jednotlivými krajinami EÚ, ale aj medzi regiónmi členských štátov. V roku 2015 sa celková miera nezamestnanosti v regiónoch EÚ pohybovala od 2,5 percenta až do 34 percent.

Najviac nezamestnaných je vo veku 20 až 24 rokov

Makroekonomika 17.08.2015 | 11:51 0 Komentárov

Nezamestnanosť mladých je problémom Slovenska. Zo všetkých ľudí bez práce má až tretina menej ako 29 rokov. Fenoménom je tento jav najmä na východe Slovenska

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla pod 12 %

Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny [ÚPSVAR] miera evidovanej nezamestnanosti v apríli podliezla 12 % – nú hranicu a dosiahla 11,68 %. Medzimesačne opäť došlo k poklesu miery nezamestnanosti, a to o – 0,37 p. b.

Kam investovať?Najnovšie komentáre