Tag: Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva chce zaviesť online zápisy do Obchodého registra

Podľa Správy o stave podnikateľského prostredia v SR a návrhov na jeho zlepšovanie, ktorú predložilo Ministerstvo hospodárstva SR do medzirezortného pripomienkovacieho konania by malo byť možné robiť zápisy a zmeny v Obchodnom registri online. Vykonávať by ich mali notári, rovnako ako pri Registri záložných práv. Proces zápisu by sa tak mohol skrátiť i o desať dní.

Kam investovať?Najnovšie komentáre