Tag: náhrada škody

Píšeme na investujeme.cz: Zvýši sa zodpovednosť finančných poradcov?

Finanční poradcovia sa profilujú ako odborníci na osobné a rodinné financie. Nový Občiansky zákonník v ČR od januára zavedie zodpovednosť všetkých odborníkov za poskytované rady. Ako dopadne na finančný poradca?

Ak má daňový úrad podozrenie, že podnikateľ krátil dane…

Ak má daňový úrad  podozrenie, že daňovník spáchal trestný čin krátenia daní, odstúpi spis príslušnému útvaru Policajného zboru. Policajt začne trestné stíhanie bez meškania, najneskôr do 30 dní. Aké má však obvinený daňovník práva a možnosti, ak zistí, že policajt procesne pochybil? Môže si vymáhať škodu v občianskom súdnom konaní?

Kam investovať?Najnovšie komentáre