Tag: Sociálna poisťovňa

Nemocenská môže trvať najviac 52 týždňov

PenziaPoistenie 17.08.2018 | 14:07 0 Komentárov

Nárok na finančnú podporu zo strany Sociálnej poisťovne v čase dočasnej pracovnej neschopnosti má poistenec najviac 52 týždňov od jej vzniku.

Priemerný starobný dôchodok stúpol za posledný rok o 13 eur

Penzia 27.06.2018 | 12:27 0 Komentárov

Za posledný rok vzrástla výška priemerného starobného dôchodku respektíve o 13 eur. Za posledné dva roky to bol nárast o 25 eur.

Až 70 % dôchodcov si necháva posielať penziu na bankové účty

Penzia 15.06.2018 | 13:43 0 Komentárov

V máji vyplatila Sociálna poisťovňa na účty v bankách spolu 963 tisíc dôchodkov. Je to historicky najvyšší počet.

Ročné zúčtovanie bude znamenať vyššie odvody do Sociálnej poisťovne

Dane 23.05.2018 | 13:38 0 Komentárov

Podľa návrhu vykoná Sociálna poisťovňa ročné zúčtovanie prvýkrát v roku 2022 za rok 2021. Firmám a občanom teda vypočíta ich odvodovú povinnosť za celý predchádzajúci rok.

Sociálna poisťovňa poskytuje online prístup k účtom poistencov

Penzia 15.05.2018 | 12:50 0 Komentárov

Sociálna poisťovňa umožňuje zamestnancom a SZČO získať prístup k ich účtom. Na nich si môžu overiť, či majú riadne uhradené odvody spätne od roku 2004.

Živnostníci reagujú na upomienky o nedoplatkoch v Sociálnej poisťovni

Dane 26.04.2018 | 16:49 0 Komentárov

Sociálna poisťovňa poslala v apríli upozornenia na nedoplatky za marec v celkovej výške 2 508 831 eur. Na základe toho sa je podarilo vymôcť 14 percent tejto sumy.

Kam investovať?Najnovšie komentáre

Sociálna poisťovňa pokračuje v prepočítavaní dôchodkov tzv. starodôchodcom

Penzia 25.04.2018 | 16:39 0 Komentárov

Sociálna poisťovňa kontinuálne pokračuje v prepočtoch dôchodkov tzv. starodôchodcom. Zákonný termín na tento krok má pritom stanovený do 30. októbra 2018. Starobní dôchodcovia o prepočet nemusia žiadať – Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky bez žiadosti.

Až 72 % SZČO si platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu

Dane 20.04.2018 | 14:27 0 Komentárov

Hoci podiel živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré si platia poistné do Sociálnej poisťovne z minimálneho vymeriavacieho základu, mierne klesá, stále je to vysoké percento.

Záujem mladých ľudí o 2. pilieri rastie

Penzia 05.04.2018 | 12:44 0 Komentárov

Kým koncom februára minulého roku bolo v druhom pilieri 1,38 milióna Slovákov, tento rok sa ich počet zvýšil na 1,43 milióna. Za nárastom sú mladí ľudia, ktorí vstupujú do systému viac ako v minulosti.

Sociálna poisťovňa už prepočítala 72 tisíc starodôchodkov

Penzia 28.03.2018 | 13:02 0 Komentárov

Sociálna poisťovňa už prepočítala dôchodky 72 tisíc penzistom, takzvaných starodôchodcom. Ich celkový počet je však viac ako 135 tisíc. Prepočítavanie teda pokračuje.