Tag: strojárstvo

Minianalýza strojárskeho priemyslu: pozor na nekvalitné dovozy

Strojársky priemysel je chrbtovou kosťou slovenskej ekonomiky. Popri historicky zdedených silných stránkach ho ale ohrozujú viaceré rizáka. Napríklad konkurencia menej kvalitných výrobcov, alebo nedostatok pracovnej sily.

Kam investovať?Najnovšie komentáre