Tag: študenstké pôžisky

Vysokoškoláci potrebujú ročne 3600 eur

Takmer 80% tejto sumy je približne rovnomerne rozdelených medzi voľný čas, stravu, ubytovanie a nákupy. Výdavky na školné a literatúru tvoria len 10% a zvyšná desatina ide na dopravu.

Kam investovať?Najnovšie komentáre