Tag: účtovná závierka

Zverejňovanie účtovných závierok bude jednoduchšie a efektívnejšie

Dane Peter Apolen 06.09.2013 | 15:23 0 Komentárov

Podnikatelia už nebudú povinní predkladať účtovné závierky viacerým inštitúciám a v rôznych lehotách, a to podľa právnej formy, či predmetu podnikania. Subjekt nebude mať povinnosť ukladať dokumenty zverejňované v Registri účtovných závierok priamo, ale prostredníctvom svojho správcu dane spôsobom a v lehotách, ktoré mu ukladá zákon. 

Podnikatelia by mali byť menej zaťažený byrokraciou

Dane Peter Apolen 06.09.2013 | 15:12 0 Komentárov

Napríklad navrhované zavedenie inštitútu tzv. mikro účtovnej jednotky by sa malo pozitívne dotknúť približne 60 % podnikateľov – právnických osôb. 

Kam investovať?Najnovšie komentáre