Streda 26. septembra. Meniny má Edita

AMSLICO v prvom polroku hospodárila so ziskom 13,486 milióna eur

Poistenie 15.10.2009 | 17:40 0 Komentárov

S hrubým ziskom vo výške 13,486 milióna eur hospodárila za prvých šesť mesiacov tohto roku Amslico – najväčšia poisťovňa na Slovensku zameraná výlučne na životné poistenie.

Technické rezervy spoločnosti, ktoré slúžia na krytie záväzkov do budúcnosti, boli za prvý polrok tohto roku vo výške 516,671 milióna eur, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 nárast o viac ako tri percentá. Za prvých šesť mesiacov tohto roku zaznamenala poisťovňa aj osempercentný nárast aktív, ktoré sú v súčasnosti 662 milióna eur. Vyplýva to z polročných výsledkov Amslico, o ktorých dnes informovali predstavitelia spoločnosti. Hrubý predpis poistného bol za spomínané obdobie vo výške 62,088 milióna eur. V medziročnom porovnaní je to síce pokles o necelých päť percent, na strane druhej však Amslico za prvých šesť mesiacov tohto roku zaznamenala nárast podielu na trhu životného poistenia na súčasných 11,62 percenta. V minulom roku mala spoločnosť podiel na trhu 11,03 percenta.

Vlastné imanie Amslico predstavovalo za prvý polrok 133,078 milióna eur (4,01 miliardy Sk), čo v medziročnom porovnaní predstavuje viac ako 30 percentný nárast. V tomto období hrubé náklady na poistné plnenia boli vo výške 38,617 milióna eur(1,16 miliardy Sk).

Spoločnosť od septembra rozšírila svoju ponuku o nový program – PN – Poistenie pracovnej neschopnosti. Program má dve varianty – poistenie PN následkom choroby alebo úrazu, alebo poistenie PN následkom úrazu, pričom druhý variant je zatiaľ jediným na slovenskom trhu.

V rámci PN – Poistenie pracovnej neschopnosti ponúka poisťovňa špeciálny benefit – v prípade PN vzniknutej následkom úrazu a následnej hospitalizácii poisteného, ktorá trvá minimálne sedem dní, bude Amslico vyplácať trojnásobok denného odškodného za každý deň hospitalizácie poisteného. Poistný program sa dá uzavrieť ako samostatné poistenie, ale aj ako pripoistenie k životnému, resp. investičnému životnému poisteniu a klient má na výber tri typy sadzieb poistného. Zároveň si môže vybrať dĺžku trvania odkladnej lehoty aj dĺžku trvania vyplácania denného odškodného. Amslico v súčasnosti finalizuje aj s programom pripoistenia v nezamestnanosti. V súčasnosti má Amslico viac ako 340.000 klientov a svoje služby ponúka prostredníctvom 38 agentúr, a to vo všetkých väčších mestách Slovenska. Pôsobí na slovenskom poistnom trhu už 14 rokov, keď do obchodného registra bola zapísaná v septembri roku 1995.

Amslico, ktorá má konzervatívny charakter, sa dlhodobo prezentuje stabilnými hospodárskymi výsledkami. V minulom roku príkladom poisťovňa dosiahla opätovne pozitívne výsledky, keď hospodárila s čistým ziskom až 18,1 milióna eur. V porovnaní s rokom 2007 to predstavovalo nárast 12 percent. Išlo o druhý najvyšší čistý zisk, ktorý poisťovňa dosiahla za 14 rokov svojho pôsobenia na slovenskom trhu. Najvyšší zisk vo výške 25,3 milióna eur zaznamenala za rok 2005. Poisťovňa doteraz nezaznamenala stratu. Amslico je dcérskou spoločnosťou poisťovne ALICO (American Life Insurance Company) so sídlom v americkom Wilmingtone, ktorá v súčasnosti vrátane Slovenska pôsobí v 54 krajinách. ALICO dosiahla za minulý rok čistý zisk až 1,3 miliardy USD (976,86 milióna eur). To predstavuje 30-percentný nárast v porovnaní s rokom 2007. Spoločnosť spravuje majetok v celkovej hodnote 89 miliárd USD

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.