Nedeľa 21. októbra. Meniny má Uršuľa

AXA bola opäť zaradená do indexov Dow Jones Sustainability

Investície 22.12.2008 | 17:05 0 Komentárov

AXA Group bola rovnako ako v minulom roku zaradená do svetového aj európskeho indexu Dow Jones Sustainability Index. Súčasťou sa môžu stať najvyspelejšie svetové spoločnosti z hľadiska dodržiavania zásad trvale udržateľného rozvoja. Zaradenie medzi indexy potvrdzuje správny prístup k realizácii stratégie trvalo udržateľného rozvoja AXA Group.

AXA zostáva popredným svetovým subjektom v oblasti udržateľného rozvoja a jej rating Dow Jones Sustainability sa postupne zvyšuje. Celkové skóre skupiny sa zlepšilo z 67/100 na 71/100, čo je výrazne nad priemerom sektora (50/100). AXA je v rámci svojho sektora nadpriemerná podľa všetkých troch hlavných makroukazovateľov: ekonomika 79/100 (priemer 58/100), životné prostredie 61/100 (41/100) a spoločenská zodpovednosť 71/100 oproti 51/100. AXA sa dostala nad priemer odvetvia v 18 z 19 analyzovaných oblastí.

AXA Group má dobré postavenie najmä v oblastiach: riadenie všeobecných rizík, stratégia značky, firemné vedenie, systém ekologického manažmentu, ekologické produkty (ekologické aspekty v procesoch riadenia rizík skupiny, poisťovacích produktoch a investičných službách), mikrofinancie/mikropoistenie (najmä uvedenie prvého produktu mikropoistenia skupiny vo Francúzsku v roku 2007) a angažovanosť zainteresovaných skupín (predovšetkým vzťahy s mimovládnymi organizáciami).

Indexy DJSI

AXA je súčasťou indexu DJSI World, v ktorom v roku 2008 je umiestnených 344 popredných spoločností dodržiavajúcich zásady udržateľného rozvoja z referenčnej skupiny 2 500 spoločností z celého sveta (Dow Jones Global Index). Zároveň patria aj do indexu DJSI STOXX, predstavujúceho 174 spoločností zo 600 firiem z referenčného indexu Dow Jones STOXX European. Výber spoločností do DJSI vychádza z analýzy dlhopisového pôsobenia v oblasti ochrany životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a firemného riadenia, ktorú vypracováva švajčiarska agentúra Sustainable Asset Management (SAM).

Pôsobenie skupiny AXA v oblasti spoločenskej a sociálnej zodpovednosti, ochrany životného prostredia a firemného riadenia pozitívne hodnotí celá rada organizácií a AXA sa všeobecne riadi nad priemer sektora. Skupina je taktiež súčasťou ďalších dvoch významných indexov spoločensky zodpovedných firiem, a to FTSE4GOOD a ASPI Eurozone.