Pondelok 15. októbra. Meniny má Terézia

AXA Retirement scope 2008

Penzia 22.01.2009 | 15:29 0 Komentárov

Populácia starne. Po prvýkrát v histórii ľudstva počet ľudí nad 65 rokov prevýši počet detí do 5 rokov. Ženy sú na dôchodku aktívnejšie, muži sa nudia a sú osamelí. Nepopulárne je zvyšovanie vekovej hranice odchodu do dôchodku a 54% pracujúcej populácie chce mať aj na dôchodku platené zamestnanie. Takéto sú závery jedinečného prieskumu AXA Retirement scope 2008, ktorý uskutočnila finančná skupina AXA a do ktorého sa po prvýkrát zapojila aj Slovenská republika.

Starnúca populácia

 • V nasledujúcich 25 rokoch vzrastie počet ľudí starších ako 85 rokov o viac ako 150 %!
 • Čaká nás dramatická zmena profilu svetovej populácie – asi za desať rokov počet ľudí nad 65 rokov prevýši počet detí mladších ako 5 rokov – a to po prvýkrát v histórii ľudstva.

Subjektívne vnímanie života v dôchodku

 • 57 % dôchodcov na celom svete je celkom šťastných, 29 % je dokonca veľmi šťastných
 • Najmenej šťastní sú dôchodcovia v strednej Európe, Portugalsku a v Číne, najšťastnejší sú ľudia v juhovýchodnej Ázii.
 • Väčšina Slovákov sa považuje za šťastných, pracujúci viac ako dôchodcovia, osobitne vo veku 25-34 rokov. Slovenskí dôchodcovia sú menej šťastní ako je celosvetový priemer – len 16% pracujúcich a 11% dôchodcov.
 • Veľmi šťastnými sa však cíti relatívne malé percento Slovákov, celkom šťastných je viac – 68% pracujúcich a 62% dôchodcov.
 • 56% slovenských dôchodcov klesol ich príjem po odchode do dôchodku, ale len pre 41 % z nich sa znížila životná úroveň
 • 44 % dôchodcov na celom svete si po odchode do dôchodku udržalo rovnakú kvalitu života,  pre 27 % z nich sa dokonca zvýšila!

Muži vs. ženy v dôchodku

 • Ženy majú väčšie obavy z dôchodku ako muži – obávajú sa o svoje zdravie a nedostačujúceho príjmu
 • 53 % dôchodkýň (oproti 49 % dôchodcov) považuje svoj dôchodok za nedostačujúci
 • Ženy sú aktívnejšie, nelipnú toľko na materiálnej podpore rodiny a na dôchodok sú lepšie pripravené psychicky
 • Muži častejšie trpia zdravotnými ťažkosťami a sú osamelí. Na dôchodok sú však lepšie pripravení finančne.

SR: Podľa Slovákov je dôchodkový systém v kríze

 • až 90 % Slovákov tvrdí, že dôchodkový systém sa nachádza v kríze, preto očakávajú jeho reformu
 • 40% dôchodcov si myslí, že ich deti budú mať na dôchodku lepšie podmienky. Pracujúci sú optimistickejší – až 55% z nich si myslí, že ich deti sa budú mať na dôchodku lepšie.
 • Starnutie sa nezačína odchodom do dôchodku – podľa pracujúcich Slovákov človek začína starnúť vo veku 70 rokov, podľa dôchodcov sa staroba začína vo veku 73 rokov.
 • Pri pohľade na ideálny vek odchodu do dôchodku si Slovensko drží pomerne nízky vek. Čo sa týka očakávaného veku odchodu do dôchodku, dosahuje Slovensko priemer Európy.
 • Ideálny vek odchodu do dôchodku je podľa pracujúcich 56 rokov a podľa dôchodcov 57 rokov.
 • Ženy odchádzajú do dôchodku skôr ako muži.

Aktivity na dôchodku

 • 17 % dôchodcov na celom svete si udržiava platené zamestnanie aj na dôchodku – slovenskí dôchodcovia sú nad priemerom Európy, viac ako polovica slovenských dôchodcov plánuje pracovať – 55 %
 • Pracujúci chcú na dôchodku tiež pracovať – až 54 % celosvetovej ekonomicky aktívnej populácie – Slováci plánujú na dôchodku pracovať tiež – až 45%
 • Ekonomicky aktívni by chceli na dôchodku najmä cestovať, športovať a venovať sa svojim záľubám. Menej ľudí sa plánuje venovať záhradke.

Finančná príprava na dôchodok

 • Vyššie percento ľudí sa pripravuje na dôchodok (54 % pracujúcich na celom svete) a začínali skôr (už v priemere vo veku 39 rokov)
 • Slováci si zodpovednosť za svoj príjem v dôchodku uvedomujú. Mladá generácia je presvedčená o zodpovednosti jednotlivca. Takmer dve tretiny pracujúcich Slovákov sa na dôchodok začali pripravovať v priemernom veku 34 rokov. Dôchodcovia sa začali pripravovať neskôr, tesne pred odchodom na dôchodok.
 • Celosvetovo aj napriek vnímaniu vlastnej zodpovednosti za príjem na dôchodku, prevláda tendencia spoliehať sa na štát ako na garanciu príjmu na dôchodku.

AXA Retirement Scope 2008

 • je jedinečný celosvetový prieskum zameraný na predstavy ekonomicky aktívneho obyvateľstva o dôchodkovom veku a súčasne ich porovnanie s pohľadom terajších dôchodcov.
 • Tohtoročný už štvrtý ročník prieskumu prebehol tentoraz v 27 krajinách sveta a skúmal názory viac ako 18 000 respondentov.
 • Ide o reprezentatívny prieskum, ktorého výsledky vypovedajú o 60% svetovej populácii
 • Po prvýkrát sa do AXA Retirement Scope zapojila i Slovenská republika a na otázky odpovedalo viac ako 600 osôb. Ide o reprezentatívny prieskum, ktorého závery je možné zovšeobecniť na celú slovenskú populáciu.

AXA Retirement Scope 2008  

Tento rok AXA takisto po prvýkrát ponúka jedinečnú možnosť všetkým návštevníkom www.axa-sk.com porovnať svoje názory na otázky súvisiace s dôchodkovým vekom s výsledkami prieskumu AXA Retirement Scope 2008 v Slovenskej Republike. Pri vyplnení krátkeho kvízu s otázkami – ako napríklad či sám súhlasí s posúvaním vekovej hranice odchodu do dôchodku – si každý návštevník môže vyskúšať, do akej miery sa jeho názor zhoduje s respondentmi prieskumu. Tento kvíz tiež umožňuje dostať sa jednoduchým prekliknutím k podrobnejším informáciám o prieskume, ktoré sú dostupné na medzinárodných webových stránkach www.retirement-scope.axa.com.