Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

BHP prvá hotelová spoločnosť v CEE regióne

Investície 17.09.2009 | 13:06 0 Komentárov

Spoločnosť BHP, a.s. (Best Hotels Properties) vznikla v júni tohto toku a jej cieľom je vybudovať silnú, voči výkyvom trhu odolnú, investične atraktívnu a otvorenú akciovú spoločnosť obchodovateľnú na burzách, zameranú na vybudovanie kolekcie luxusných hotelov v regióne strednej a východnej Európy.

BHP je hotelová spoločnosť v CEE regióne, ktorá bude postupne získavať do svojho portfólia prémiové a luxusné hotely známych značiek. ,,Našim strategickým cieľom je  vybudovať exkluzívnu kolekciu hotelov osloviť domácich aj zahraničných  investorov   a následne ju uviesť po domácej, Bratislavskej burze cenných papierov aj na niektorú z významných  európskych búrz. Vytvorením kolekcie je pre majiteľov a investorov možné dosiahnuť vyššie ohodnotenie ich aktíva, než je hodnota jednotlivých hotelov samostatne,“ vysvetlil Branislav Babik, predseda predstavenstva BHP. 

Spoločnosť  BHP, a.s. vznikla na platforme verejne obchodovateľnej spoločnosti SPIRA, ktorá bola obchodovaná na Burze cenných papierov v Bratislave už od čias kupónovej privatizácie .  „BHP považujeme z viacerých dôvodov za atraktívnu spoločnosť pre akciových investorov. Hotely, ktoré budú súčasťou prvej a ďalších fáz budovania portfólia prinášajú dlhodobo zisk a dividendu a každý nový hotel bude vždy posudzovaný prísnymi ekonomickými kritériami“,  spresňuje investičnú atraktivitu spoločnosti B. Babík a pokračuje: „Ide o lukratívne nehnuteľnosti nielen z historického a pamiatkového hľadiska, ale aj z hľadiska polohy či miesta, čo je zárukou potenciálu rastu ich hodnoty.“ 

"Prvými kúskami v kolekcii budú unikátne hotely Grandhotel Kempinski Vysoké Tatry, Baltschug Kempinski Moskva, Crowne Plaza Bratislava, Budha Bar Praha a ešte nedokončené projekty Kempinski Hotel RIVER PARK a výnimočným projektom s cieľom vybudovať najluxusnejší hotel v Prahe,“ dodal Branislav Babík a pokračoval:„Máme následne záujem o ďalšie hotely, napríklad v Karlových Varoch, St. Petersburgu, Belehrade a ďalších európskych mestách.“

Manažment BHP už začal rokovať o predaji s vlastníkom hotela Crowne Plaza  v Bratislave a predaji vlastníckych práv.  Horizont podpisu zmluvy sa predpokladá na koniec septembra 2009. 

BHP navýšila kapitál na 350 mil. EUR a okamžite potom odpredala významné akciové podiely všetkým dôležitým vlastníkom súčasných hotelových nehnuteľností

"Celý proces sa realizuje v rámci niekoľkých krokov. Po založení BHP skupinou J&T celú spoločnosť odkúpili majitelia jednotlivých hotelov. Ich podiely na BHP zodpovedajú podielu na celkovom majetku, ktorý do spoločnosti vkladajú, pričom žiadny z nich nemá majoritu,” vysvetľuje B. Babík. ,,V súčasnosti realizujeme ďalší krok, ktorým je vyjednávanie o kúpe  jednotlivých hotelov do spoločnosti. Keďže našim cieľom je  celú kolekciu uviesť na kapitálový trh, je otázka ocenenia jednotlivých aktív mimoriadne citlivá. Preto spolupracujeme s renomovaným poradcom pre hotelový biznis spoločnosť HVS London. Poradcom v celom, procese vytvorenia spoločnosti je spoločnosť Wood & Co,“ doplnil Branislav Babík.  

"Iniciovali sme vznik spoločnosti BHP a.s. ako finančná inštitúcia, ktorá má s investíciou do hotelov dlhoročné skúsenosti. Aj na pozadí prebiehajúcej krízy a po mnohých rozhovoroch s našimi klientmi,  ako aj po rozhovoroch s majiteľmi  sa ukázalo, že  existuje diera na trhu pri neexistencii „domácej“ investičnej príležitosti v oblasti takzvaných „Trophy assets“ , teda unikátnych aktív, ktorých vlastníctvo samo o sebe je automaticky garanciou udržania hodnoty prakticky v akýchkoľvek ekonomických podmienkach. Špeciálne poskytujú ochranu pri hroziacej inflácii, ako aj nestabilných a dlhodobo nepredikovateľných investíciách do kvalitných dlhových cenných papierov“, povedal  Tomáš Martinec, šéf kapitálových a finančných trhov spoločnosti J&T. 

„Tiež sa ukázalo, že  trh potrebuje investície, ktoré sú imúnne voči fenoménu, ktorým je Credit crunch  –  nedostupnosť úverov, ktorý, ako sa ukázalo, môže ohroziť akúkoľvek silnú firmu a v dôsledku ktorého skrachovali firmy ako Lehman Brothers a ďalšie boli prebraté svojimi rivalmi pri strate hodnoty pre svojich akcionárov“,  dodáva Tomáš Martinec. Takúto imunitu je možné dosiahnuť len nízkym alebo žiadnym dlhom, a preto sa akcionári BHP rozhodli, že pre najbližšie roky bude spoločnosť udržiavať kapitálovú štruktúru bez externých dlhov.  Akcionári BHP poverili svoje banky predajom časti svojich akcií, čo im umožní v prípade úspešného predaja dosiahnuť situáciu, že BHP bude bez externých dlhov. Investori, ktorí by predsa len radi dosiahli dodatočný výnos vďaka pákovému efektu, môžu tak urobiť dodatočným získaním dlhu na kúpu svojich akcií. Takto sa investícia stáva cieľom nákupu ako extrémne konzervatívnych investorov, tak aj potenciálne agresívnych obchodníkov. Každý si môže zvoliť mieru podstúpeného rizika.  

Manažment BPH predpokladá, že hneď   na úvod obchodovania bude free float predstavovať sumu približne 175 miliónov EUR. Garantovaná minimálna dividenda,  garantované kotácie niekoľkých finančných ústavov, ako aj predpoklad rastu v pokrízovom období na dvojnásobné hodnoty oproti úpisu pri zachovanom minimálnom výnose, by mali byť dostatočným lákadlom, ktoré vytvorí dôležitú likviditu, ktorá je základom posudzovania bonity aktív v dnešnej dobe. 

Prvý  krát sa na trh dostáva spoločnosť nielen s parametrami bez zadlženia, a vlastniaca  konkrétne aktíva, ktoré môže každý investor osobne kontrolovať, ale taktiež spoločnosť, ktorá prichádza so špecializovaným programom benefitov pre každého investora.  Je to obvyklý spôsob dodatočného výnosu na spoločnostiach pôsobiacich v oblastiach leisurre a entertainment.  Investor tak získava nielen veľmi kvalitné finančné aktívum, ale v rovnakej miere nefinančný benefit  v podobe konkrétneho spoluvlastníctva najkrajších nehnuteľností, ktoré mu navyše prinášajú aj pocitovú hodnotu, ktorú si každý musí oceniť sám.  

„Či už prostredníctvom samotného J&T alebo ako súčasť svojho osobného portfólia mienim dlhodobo držať podiel v BHP a z budúcich možných ziskov samotného J&T verím, že svoj podiel každoročne posilním.  Investíciu do BHP považujem za veľmi dôležitý doplnok portfólia, ktoré má v čase krízy stabilizujúci charakter a v čase hospodárskeho rozmachu aj významný rastový potenciál.  Na rozdiel od väčšiny iných korporátnych investícii si u BHP cením možnosť osobného vzťahu k majetku BHP, nakoľko moja akcionárska účasť, ako aj účasť ktoréhokoľvek iného akcionára umožňuje prostredníctvom klubu akcionárov priamo získať prístup k internému životu firmy. A zároveň, vždy keď si tam dám drink, tak zároveň pomáham svojej spoločnosti zarobiť viac“,  – hovorí spolumajiteľ spoločnosti J&T Ivan Jakabovič .  

Akcionársku štruktúru tak dnes tvoria Diamond hotel Cyprus (majiteľ hotela Crowne Plaza):

NICROCK 9 000 000 EUR      25,70%   
 DHC                 6 000 000 EUR    17,13%   
 Mingle            6 700 000  EUR   19,13%   
 Burios           5 825 000 EUR  16,63%   
 Anjou             7 500 000 EUR    21,41%   

,,Ďalšou fázou bude rokovanie s finančnými investormi. Majitelia BHP súhlasili so stratégiou získania nového kapitálu formou dodatočných úpisov a odpredajom časti svojich akcii vytvoriť v akcionárskej štruktúre priestor pre čisto finančných investorov. Ich vstup by mal pomôcť akumulovať zdroje pre akvizície ďalších exkluzívnych hotelov, s cieľom rozšíriť a tým zatraktívniť celé hotelové portfólio,“ vysvetlil Branislav Babík. ,,Uvedenie BHP na európske trhy považujem za strednodobý cieľ,“ uzavrel predseda predstavenstva BHP aj keď vstup na burzu v Prahe a Moskve by mohol byť aj skôr. 

Hotelové  spoločnosti  rovnakého typu sú úspešným investičným modelom v rôznych regiónoch sveta – známymi príkladmi sú holding Strategic Hotels & Resorts, etablovaný prevažne v regióne Ameriky, ako aj holding KHI (Kingdom Hotels Investments) v regióne Blízkeho východu a Afriky. V Európe je známy holding Monte-Carlo CBM v regióne Monaca. 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.