Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Commerzbank AG, pobočka Bratislava za rok 2008 so ziskom 23,4 mil. Sk

Banky 21.04.2009 | 16:11 0 Komentárov

Pobočka Commerzbank v Bratislave vykázala v minulom roku zisk po zdanení 23,4 mil. Sk(776,7 tis. €). Zisk pred zdanením a pred prevodom zisku držiteľom podielov na vlastnom imaní s právom na vyplatenie podielu pritom predstavoval 32,8 mil. Sk (1,089 mil. €).

Pobočka zároveň v minulom roku vytvorila opravné položky na úvery a rezervy na krytie úverovej straty. Strata zo zníženia hodnôt úverov a pôžičiek tak predstavovala 18,2 mil. Sk (604,1 tis. €). Bilančná suma predstavovala na konci decembra minulého roka 6,356 mld. Sk (210,98 mil. €). Úvery poskytnuté klientom na strane aktív tvorili 4,427 mld. Sk (146,9 mil. €). Úvery na komerčné účely z toho tvorili 3,449 mld. Sk (114,5 mil. €), kontokorentné úvery 719,8 mil. Sk (23,89 mil. €) a termínované úvery predstavovali 257,7 mil. Sk (8,554 mil. €). Záväzky voči klientom na strane pasív boli za 1,756 mld. Sk (58,29 mil. €), z čoho termínované vklady tvorili 1,042 mld. Sk (34,59 mil. €) a bežné účty 713,3 mil. Sk (23,68 mil. €).

Z dôvodu technického problému došlo pôvodne na webovom portáli banky k prepisu čísiel v zverejnených výsledkoch hospodárenia Commerzbank AG, pobočka zahraničnej banky, Bratislava. Táto tlačová správa uvádza správne čísla. Na webovom portáli www.commerzbank.sk sa v súčasnosti už rovnako nachádza správna verzia výsledkov hospodárenia banky za rok 2008.

Commerzbank na Slovensku

Na slovenskom trhu je Commerzbank od roku 1995, kedy bola zriadená expozitúra Bratislava. Po získaní bankovej licencie v roku 2003 vznikla Commerzbank AG, pobočka zahraničnej banky, Bratislava.

Commerzbank sa na Slovensku orientuje predovšetkým na firemnú klientelu, ponúka aj štruktúrované a projektové financovanie a poradenstvo pre strategických investorov.

Poradcovia banky sa opieraju o detailnú znalosť lokálneho trhu a vďaka napojeniu bratislavskej pobočky na celosvetovú sieť bankovej skupiny Commerzbank jej klienti získavajú istotu medzinárodného know- how a možnosť pružnejšie obchodovať na svetových trhoch.

Na Slovensku má Commerzbank ďalšiu kanceláriu v Košiciach od roku 2007.

Skupina Commerzbank je na slovenskom trhu zastúpená aj dynamickou mBank (od novembra 2007) a spoločnosťou Transfactor Slovakia, a.s. (1996).