Stvrtok 19. júla. Meniny má Dušana

ČSOB Finančná skupina prichádza s opatreniami, ktoré uľahčia klientom postihnutým povodňami prístup k hotovosti

Banky 11.06.2010 | 11:59 0 Komentárov

Vzhľadom na udalosti uplynulých dní, ktoré sa dotýkajú aj klientov ČSOB Finančnej skupiny, spoločnosť pristúpila k mimoriadnym opatreniam na zmiernenie ich dopadu. Od 14. júna si môžu jej klienti, ktorí boli zasiahnutí povodňami, bezplatne vyberať peniaze zo svojich terminovaných účtov či vkladných knižiek. Do konca augusta banka nebude účtovať ani poplatok za poskytnutie bezúčelového úveru.

Tohtoročné rozsiahle povodne zaskočili celé Slovensko, pričom postihnutí sú aj mnohí naši klienti. Pripravili sme pre nich aspoň čiastočné riešenia, ktoré im zjednodušia odstraňovanie škôd či zabezpečenie nového vybavenia domácnosti,“ hovorí Zuzana Francúzová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny.  

Tým klientom, ktorí majú v ČSOB otvorený terminovaný účet, banka bezplatne povolí predčasný výber požadovaného objemu finančných prostriedkov. Aby mali klienti prostriedky uložené na vkladných knižkách a na sporiacich účtoch s výpovednou lehotou okamžite k dispozícii, banka im umožní výber týchto finančných prostriedkov bez potreby dodržania dohodnutej výpovednej lehoty.

Pre ľudí v núdzi, ktorí nemajú dostatok hotovosti, poskytuje bezúčelový spotrebiteľský úver teraz bez poplatku za jeho vybavenie. Peniaze z neho môžu mať k dispozícii do 24 hodín, a to až do výšky 25 000 €. Toto zvýhodnenie môžu využiť noví aj existujúci klienti.

V prípade, ak ide o  klientov, ktorí v ČSOB čerpajú hypotéku a dočasne ju nevedia splácať, banka im vie vyjsť v ústrety odkladom splátok alebo predĺžením doby splatnosti úveru, čím sa výrazne zníži ich mesačná splátka.

Ďalším spôsobom ako pomôcť klientom i neklientom zmierniť dopad povodní a zabezpečiť im finančné prostriedky počas najťažších dní, je využiť kreditnú kartu.  Tú im banka teraz výnimočne poskytne bez mesačného poplatku počas celého jedného roka.

ČSOB prináša riešenie aj svojim klientom zo segmentu malých a stredných podnikateľov v podobe odpustenia poplatku za poskytnutie malého investičného úveru a prednostného schválenia úveru.

Uvedené opatrenia sú platné do konca augusta 2010. Využívať ich bude možné po preukázaní dokladom potvrdzujúcom ich poškodenie povodňami. Potrebné tlačivá budú od pondelka k dispozícii na všetkých pobočkách banky.

ČSOB Stavebná sporiteľňa

K podobným krokom pristúpila aj ČSOB Stavebná sporiteľňa, ktorá pripravila pre svojich súčasných klientov nasledovné opatrenia, platné od 15. júna do konca septembra tohto roka.

Klienti, ktorí v súčasnosti splácajú stavebný úver alebo medziúver, môžu bezplatne požiadať o odloženie splátok úveru až o 6 mesiacov. Sporiteľom s uzatvorenou zmluvou stavebného sporenia ČSOB Stavebná sporiteľňa umožní rýchlejšie pridelenie stavebného úveru s výhodnou úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne počas celej dĺžky splácania úveru. Ďalšou možnosťou je zrýchlený výber nasporených finančných prostriedkov zo zmluvy stavebného sporenia, a to bez sankčného poplatku.

K žiadosti je potrebné predložiť potvrdenie obce o tom, že klientova nehnuteľnosť bola zaplavená alebo poškodená povodňami, alebo potvrdenie poisťovne o nahlásení poistnej udalosti, pričom dlžník alebo spoludlžník majú v nehnuteľnosti postihnutej povodňami trvalý pobyt.

ČSOB Stavebná sporiteľňa má záujem pomôcť aj občanom, ktorí nie sú v súčasnosti jej klientmi.  Tým ponúka možnosť požiadať o úver s prednostným schválením do 48 hodín a navyše so 100 % zľavou zo vstupných poplatkov. Toto zvýhodnenie im môže ušetriť finančné prostriedky až vo výške 363 €. V prípade potreby môžu v prvých
6 mesiacoch splácania platiť iba 50 % z mesačnej splátky úveru a znížiť si tak celkovú výšku mesačných nákladov v období, kedy to najviac potrebujú.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.