Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

ČSOB opäť uspela v hodnotení medzinárodného magazínu Global Custodian medzi bankami poskytujúcimi služby custody

Banky 15.01.2010 | 12:00 0 Komentárov

Podľa časopisu Global Custodian je ČSOB odporúčaná banka pre správu cenných papierov pre zahraničných investorov na Slovensku. Medzinárodný magazín Global Custodian jej vo svojej štúdii „Agent banks in emerging markets survey 2009“ už po druhýkrát pridelil skóre „Leading Commended“.

V rámci uvedenej štúdie hodnotenia správcov cenných papierov, tzv. „custodianov“ získala ČSOB vo viacerých kategóriách aj titul „Najlepší v kategórii“ („ Best in Class “) spomedzi hodnotených bánk. ČSOB skončila ako najlepšia v oblasti tzv. Income Collection (inkaso výnosov plynúcich z cenných papierov), Tax Reclaims (zabezpečenie refundácie dane), Cash a FOREX (cash management a devízové transakcie), Corporate Actions (zabezpečenie výkonu práv k cenným papierom), ako aj v oblasti Client Service (služby poskytované klientom, resp. vzťahový manažment).

Respondenti v prieskume ocenili najmä kvalitu služieb poskytovaných bankou, zodpovedný prístup banky voči klientom s cieľom vyhovieť ich potrebám a nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie.

Ako sa v štúdii ďalej uvádza, posilnenie pozície ČSOB na lokálnom trhu sa prejavilo aj vďaka zlúčeniu s ISTROBANKOU i v hodnotení domácich klientov. Tí v mnohých otázkach a oblastiach označili služby banky ako poskytované na vysokej úrovni.

Prieskum realizoval časopis už po 21.-krát, pričom za rok 2009 spracoval celkovo 4 497 odpovedí.

V prieskume boli hodnotené banky pôsobiace na 64 trhoch v oblasti správy cenných papierov podľa nasledujúcich kritérií: kvalita služieb, personálu a využívaných technológií.

Finančné inštitúcie boli hodnotené tromi skupinami respondentov:

  • medzinárodné/nadnárodné finančné inštitúcie (globálni custodiani, investičné banky, fondy a pod.),
  • klienti pôsobiaci na lokálnom (t. j. rovnakom) trhu ako hodnotená banka (obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a pod.),
  • tzv. leading clients, teda významní medzinárodní klienti – inštitucionálni investori, ktorí hodnotili súčasne viac ako 10 bánk a v porovnaní s ostatnými respondentmi sa,v rámci trhových praktík vyznačujú väčšími skúsenosťami a znalosťami.

Viac informácií o hodnotení Global Custodian nájdete aj na: http://www.globalcustodiandigital.com/globalcustodian/gcwinter2009#pg165

ČSOB nedávno získala aj ocenenie od prestížneho ekonomického časopisu Global Finance: Najlepšia banka v obchodovaní na devízovom trhu na Slovensku pre rok 2010.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.