Pondelok 22. októbra. Meniny má Sergej

ČSOB ponúka aj naďalej účet zadarmo

Banky 20.01.2010 | 17:13 0 Komentárov

V ČSOB môžu klienti využívať aj v tomto období účty zadarmo. Kampaň s názvom „Pochváľte sa účtom zadarmo“, s ktorou ČSOB v týchto dňoch prichádza, poukazuje na jedinečnú možnosť, ako používať bežný účet bez poplatku, prípadne s rôznymi zľavami. Určená je pre existujúcich aj nových klientov – fyzické osoby, živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, ktorí splnia jednoduché podmienky.

ČSOB banka ponúka svojim súčasným aj novým klientom balíky služieb za nezmenené ceny. Už niekoľko mesiacov tak patria medzi najvýhodnejšie na trhu. Navyše, klienti – občania môžu platiť ešte menej pri všetkých troch balíkoch služieb – balíku Pohoda, Pohoda Plus a Extra Pohoda. Podmienky pre užívanie účtu bez poplatku vychádzajú z bežného správania sa klientov, preto ich splnenie nie je náročné. Ročne tak môžu ušetriť od 26,28 € až do 79,32 €.

V kampani „Pochváľte sa účtom zadarmo“ sa ČSOB opäť zamerala na optimálne využitie kombinácie rôznych nástrojov komunikačného mixu. Okrem tradičných, ako sú napr. televízne a rozhlasové spoty, siahla aj tentokrát po menej tradičných komunikačných nástrojoch, ako napr. woblery vo vybranej sieti kníhkupectiev či postscreeny v lyžiarskych strediskách. Netypickou zaujímavosťou budú živé sochy v obchodných centrách vo vybraných mestách.

Podmienky pre fyzické osoby – občanov:

Výška zľavy

Balík služieb

Podmienky pre získanie zľavy

Cena za balík

100 %

ČSOB Pohoda   

zrealizovaný 1 trvalý príkaz, inkaso, kreditný obrat min. 500 € a priemerný mesačný zostatok  

300 € alebo aktíva v ČSOB min.    

40 000 €

0 €

100 %

ČSOB Pohoda Plus

ČSOB Extra Pohoda

aktíva v ČSOB vo výške min.  

40 000 €

0 €

90 %

ČSOB Pohoda Plus

zrealizovaný 1 trvalý príkaz, inkaso, kreditný obrat min. 500 € a priemerný mesačný zostatok

700 €

0,63 €

60 %

ČSOB Pohoda      

ČSOB Pohoda Plus

zrealizovaný 1 trvalý príkaz, inkaso, kreditný obrat min. 500 €

0,86 €/1,96 €

Účet zadarmo aj pre podnikateľov

Používať balík bez poplatku alebo s výraznou zľavou môžu aj malí a strední podnikatelia, ktorí si v tomto období otvoria ČSOB Podnikateľské konto Plus. Na to, aby za svoj podnikateľský účet neplatili, alebo si výdavky za účet znížili až o polovicu, im stačí splniť v danom mesiaci niekoľko podmienok. Navyše, ak splnia podmienky pre získanie jednej zo zliav vo výške 50 % alebo 100 %, a zároveň si otvoria bežný účet ČSOB Pohoda Plus, banka im naň automaticky prizná zľavu v plnej výške. Takúto možnosť ponúka v súčasnosti ČSOB ako jediná banka na trhu.

Za rovnakých podmienok si môžu uplatniť zľavy na balíkoch aj existujúci klienti (oblasti SME), ktorí aktívne využívajú niektorý z nasledujúcich balíkov: ČSOB Podnikateľské konto PLUS, ČSOB Podnikateľské konto ELEKTRON, ČSOB Podnikateľské konto KLASIK, ČSOB Podnikateľské konto KOMPLET, ČSOB Správcovské konto KOMPLET alebo ČSOB Municipálne konto KOMPLET.

Podmienky pre podnikateľov – noví klienti:

Výška zľavy

Balík služieb

Podmienky pre získanie zľavy

Cena za balík

100 %

ČSOB Podnikateľské konto PLUS  ČSOB Businesskonto START

min. 10 transakcií, priemerný zostatok min. 10 000 € alebo poskytnutý a čerpaný úver, kreditný obrat min. 10 000 €

0 €

50 %

ČSOB Podnikateľské konto PLUS  ČSOB Businesskonto START

min. 7 transakcií, priemerný zostatok min. 5 000 € alebo poskytnutý a čerpaný úver, kreditný obrat min.      5 000 €

1,65 €

Pozn.: Podmienky na priznanie uvedených zliav a výška poplatkov sa riadia aktuálne platným sadzobníkom poplatkov.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.