Nedeľa 21. októbra. Meniny má Uršuľa

ČSOB prichádza s novým fondom Archipel Portfolio Pro November

Investície 12.10.2009 | 18:33 0 Komentárov

Od pondelka 12. októbra 2009 sa začína v pobočkách ČSOB upisovacie obdobie nového podielového fondu Archipel Portfolio Pro November. Ide o zmiešaný fond, ktorý využíva nové moderné metódy riadenia portfólia. Klientom tak môže priniesť čo najväčší výnos pri raste finančných trhov, a zároveň poskytnúť určitú úroveň ochrany investície. Upisovacie obdobie sa skončí v piatok 30. októbra 2009.

Vo fonde sú zastúpené rôzne typy aktív – od bezpečnejších nástrojov peňažného trhu, ktoré chránia investíciu aj v horších časoch na finančných trhoch, cez dlhopisy, realitné a alternatívne investície, až po akcie, ktoré majú výrazný potenciál priniesť atraktívne výnosy. Zastúpenie a výber jednotlivých aktív bude prispôsobovaný situácii na finančných trhoch tak, aby ich kombinácia priniesla klientom čo najväčší úžitok. Keď sa bude akciám dariť a ich hodnoty budú stúpať, zloženie portfólia bude dynamickejšie. V prípade, že dôjde k poklesu na finančných trhoch, zvýši sa zastúpenie nástrojov peňažného trhu, čím sa zníži riziko možného výrazného poklesu investície. Novinkou pri tomto type fondu je tzv.  ochranná úroveň, pod ktorú hodnota investície v jednoročnom referenčnom období neklesne. Ak klienti zainvestujú svoje prostriedky do tohto fondu počas upisovacieho obdobia, získajú zvýhodnený vstupný poplatok.  

Fond Archipel Portfolio Pro November je tento rok v poradí už 8. upisovaným fondom pre retailových klientov, z čoho 6 fondov bolo zaistených a jeden dlhopisový.  Zaistené fondy sú významnou súčasťou produktovej ponuky ČSOB Finančnej skupiny. Práve ČSOB ako prvá uviedla na slovenský trh zaistené fondy v slovenských korunách. Retailovým klientom ponúkla celkovo 40 fondov tohto typu v rôznych menách a s rôznymi štruktúrami. V tomto roku vyvolali rekordný záujem fondy, pri ktorých bude polovica investície vyplatená klientom už po jednom roku a druhá ostáva investovaná na dlhšie obdobie – KBC EquiPlus Duo Coupon 2 a Horizon CSOB Duo Coupon 1. Zvýšený záujem klienti prejavili aj o fond štátnych dlhopisov Horizon CSOB Government bonds 1. 

Výhody ČSOB zaistených fondov potvrdili aj v čase finančnej krízy dosiahnuté výsledky – doposiaľ každý zaistený fond ČSOB splatený v tomto roku napriek svetovej recesii priniesol klientom kladné zhodnotenie. Od začiatku tohto roka vložili klienti do novo upísaných zaistených fondov viac ako 37 mil. €. K 30. septembru 2009 dosiahol objem prostriedkov v podielových fondoch spravovaných spoločnosťou ČSOB Asset Management takmer 550 mil. €. 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.