Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

ČSOB vyhlasuje tri grantové programy, v ktorých podporí verejnoprospešné projekty

Banky 19.10.2009 | 09:34 0 Komentárov

ČSOB Finančná skupina dnes vyhlasuje tri grantové programy, v ktorých podporí projekty zo sociálnej oblasti, z oblasti charity, životného prostredia, kultúry a športu. „Naším cieľom je podporiť verejnoprospešné projekty, ktoré svojím obsahom prispievajú k zvyšovaniu kvality života v oblasti, kde pôsobia,“ hovorí Tereza Molnár Copláková, riaditeľka Public Relations ČSOB. O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie a školy. ČSOB na grantové programy prerozdelí spolu 90 619 eur.

Aby rodiny fungovali

Cieľom nového grantového programu je podporiť projekty zamerané na systematickú  prácu s rodinami v kríze, preventívne programy pre ohrozené rodiny a programy orientované na rozvinutie rodinných foriem starostlivosti o deti z detských domovov.

Do chodu rodinného života môžu zasiahnuť mnohé situácie, s ktorými sa rodiny často nevedia vysporiadať a tie neskôr vedú k dlhodobým vážnym problémom. Preto je našou snahou podporiť projekty, ktoré svojimi aktivitami pomáhajú vytvoriť podmienky pre zdravé a hlavne fungujúce rodinné prostredie, “  hovorí Tereza Molnár Copláková, riaditeľka Public Relations ČSOB. 

Prihlásené projekty by mali byť z jednej alebo z viacerých tematických oblastí: náhradné rodiny, adopcia detí, prevencia domáceho násilia, odstraňovanie jeho príčin a dopadu, finančné vzdelávanie znevýhodnených rodín, príprava rodinného rozpočtu, plánovanie rodinných financií, komunikácia a riešenie konfliktov, komunikácia medzi rodičmi a deťmi, komunikácia medzi generáciami, podporné skupiny pre rodiny s podobným „životným osudom“.

Žiadosť o grant do výšky 6 638 eur môžu do 23. novembra 2009 podať mimovládne neziskové organizácie a príspevkové alebo rozpočtové organizácie prostredníctvom portálu  www.darca.sk

Zamestnanecký  grantový program (ZGP) 

Širšie zameranie má zamestnanecký grantový program, v ktorom budú prioritne podporené projekty v oblasti životného prostredia, sociálnej pomoci, vzdelávania, kultúry a športu.   

Zmyslom ZGP je dať  zamestnancom ČSOB FS možnosť odporučiť projekt mimovládnej organizácie, kde vidia, že pomoc je potrebná a bude dobre využitá. O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie a školy, vrátane materských škôl. Okrem prioritných oblastí bude pri rozdeľovaní podpory zohľadnený i regionálny princíp, teda rovnomerné pokrytie všetkých krajov Slovenska. 

Žiadatelia môžu svoje projekty prihlasovať prostredníctvom stránky  www.darca.sk  do 10. novembra 2009. Výška jedného grantu je maximálne 2 000 €. 

Krajšie školy 

Hlavným zmyslom druhého ročníka programu je vytvoriť pre deti na školách také prostredie, v ktorom sa budú dobre cítiť a bude ich podnecovať k tvorivému procesu. Oproti minulému roku, kedy si štyri základné školy mohli upraviť svoje školské ihriská, tento rok tému finančná skupina rozširuje. Okrem revitalizácie svojich ihrísk si tak škola môže požiadať o grant na úpravu školských dvorov, nových učební, spoločenských priestorov, exteriérových „zelených“ učební a podobne. Na grantový program bude prerozdelených 29 875 €.  

V tomto roku sa o grant môžu uchádzať základné školy v troch regiónoch – nitrianskom, banskobystrickom a prešovskom, a to prostredníctvom príslušných komunitných nadácií. Pred podaním projektu je zároveň potrebné s ich zástupcami každý projekt osobne alebo písomne konzultovať.  

Žiadosť o grant v maximálnej výške 4 000 € môžu základné školy predkladať do 23. novembra 2009.  

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.