Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Dlhopis Slovenskej sporiteľne Best Garant – životné prostredie – Príležitosť ročne získať výnos 5,2 %

Banky 20.10.2009 | 12:38 0 Komentárov

Možný výnos až 26% za celé obdobie viazanosti (možný ročný výnos 5,2%) a garantovaný minimálny výnos 3,2% p. a.

Európska únia považuje ochranu a rozvoj životného prostredia za jednu zo svojich kľúčových aktivít. Rozvoj environmentálneho sektora aktívne podporuje finančne aj legislatívne. „Tento fakt si všimli aj investori a preto čoraz častejšie hľadajú investičnú príležitosť práve v tejto sfére s cieľom využiť jej potenciál,“ hovorí Radovan Džugas, vedúci oddelenia investičných produktov Slovenskej sporiteľne. „Preto sme sa rozhodli pripraviť produkt z tejto oblasti. Ponúka  atraktívny výnos a súčasne vysokú úroveň bezpečnosti investície,“ dodáva R. Džugas.

Od čoho záleží vyplácanie výnosov:

Slovenská sporiteľňa vyplatí investorovi v deň maturity dlhopisu 100 %  nominálnej hodnoty dlhopisu a tiež garantovaný minimálny výnos 3, 2 %.  Vlastník dlhopisu môže každý rok navyše získať ešte 2 %  v závislosti od výkonu koša 20 akcií spoločností z environmentálneho sektora. Hodnota každej akcie koša sa raz mesačne porovnáva s hodnotou ceny akcie z 20. októbra 2009:

  • ak trhová cena žiadnej referenčnej akcie z koša referenčných akcií neklesne pod bariéru počas žiadneho zo sledovaných dátumov v príslušnom úrokovom období, investorovi sa v termíne výplaty vyplatí ročný výnos 5, 2 % p. a.,
  • ak trhová cena jednej alebo viacerých referenčných akcií klesne pod bariéru počas jedného zo sledovaných dátumov v príslušnom úrokovom období, investorovi sa v termíne výplaty  vyplatí výnos 3, 2 % p. a.

Dlhopis je možné predať aj pred termínom splatnosti za aktuálnu trhovú cenu.

Stručná charakteristika Dlhopisu Slovenskej sporiteľne Best Garant – Životné prostredie:

Dátum vydania

20. november 2009

Dátum splatnosti

20. november 2009

Nominálna hodnota

1 000 € / 30 126 Sk

Emisný kurz

101 %

Minimálna investícia

3 030 € / 91 281,78 Sk  (3 kusy)

Garantovaný výnos

3, 2 % p. a.

Bonusový výnos

2 % (za splnenia podmienok)

Deň pozorovania

11. deň v mesiaci (začínajúci 11.12.2009, končiaci 11.11.2014)

Splatnosť

5 rokov

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.