Sobota 23. február. Meniny má Roman, Romana

Do nového zaisteného fondu ČSOB KBC EquiPlus Duo Coupon 2 investovali klienti rekordných 8 mil. €

Banky 05.06.2009 | 09:51 0 Komentárov

V piatok 29. mája 2009 sa skončilo v pobočkách ČSOB a ISTROBANKY upisovacie obdobie zaisteného fondu KBC EquiPlus Duo Coupon 2. Nový fond zohľadňuje krátkodobé aj strednodobé investičné potreby klienta s každoročne vyplácaným výnosom.

Charakteristikou investície KBC EquiPlus Duo Coupon 2 je jej rozdelenie na dve polovice investovanej sumy. Prvá bude klientovi vyplatená spolu s fixne stanoveným výnosom vo výške 8 %, a to po uplynutí prvého roka. Druhá časť investície bude klientovi prinášať ročný výnos od 1,5 % až do 8 % po dobu 8 rokov a 7 mesiacov, pričom dĺžka posledného zhodnocovaného obdobia je 1,5 roka. Konkrétna výška výnosu bude závisieť od vývoja akcií 20 vybraných spoločností. Výnos z posledného obdobia bude klientom vyplatený spoločne s druhou polovicou investície.

Počas upisovacieho obdobia klienti v pobočkách ČSOB a ISTROBANKY investovali do KBC EquiPlus Duo Coupon 2 zaisteného fondu viac ako 8 miliónov €. K 30. aprílu 2009 dosiahol objem prostriedkov spravovaných v ČSOB Asset Management viac ako 524 mil. €, čím si spoločnosť s podielom 14,08 % posilnila svoje postavenie na trhu.

ČSOB Finančná skupina uviedla na slovenský trh zaistené fondy v slovenských korunách ako prvá. Od svojho pôsobenia priniesla viac ako 30 zaistených fondov. Aj v tomto roku pripravuje ČSOB pre svojich klientov nové zaistené fondy s rôznym tematickým zameraním a novými štruktúrami. Od 1. apríla 2009 ČSOB Asset Management v rámci integračného procesu Finančnej skupiny ČSOB a ISTROBANKY prevzal správu podielových fondov spoločnosti ISTRO Asset Management.