Piatok 14. decembra. Meniny má Branislava, Bronislava

E-TALENT – nový grant pre študentov informatiky

Banky 14.10.2009 | 11:08 0 Komentárov

Nadácia Tatra banky pokračuje v podpore projektov vysokých škôl. Do 30. novembra tohto roku ponúka možnosť podpory projektov z oblasti aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Nadácia Tatra banky grantom E-TALENT podporí aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Z fi nancií môžu byť podporené priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, tak aby sa na vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať reálne vedecké práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Predkladané projekty musia nadväzovať na vzdelávací proces a zároveň musia sledovať obsahové kritériá programu:

  • originalitu, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumu,
  • praktickú využiteľnosť výstupov výskumu,
  • medzisektorový prístup k výskumu,
  • využiteľnosť výsledkov výskumu pre zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách technického zamerania.

Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať každý projekt, je 5 000 €. Nadácia vyčlenila na tento program maximálne 33 190 €.

Termín uzávierky je 30. novembra 2009. Žiadosti o podporu treba doručiť na adresu Nadácie Tatra banky. Vyplnený formulár projektu treba poslať aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: zajac@changenet.sk alebo uherkova@changenet.sk.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.