Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Erste Group silná navzdory krizi

Banky 30.10.2009 | 08:52 0 Komentárov

Provozní zisk za prvních devět měsíců roku 2009 vzrostl o 26,6 %, čistý zisk ve výši 720,1 mil. EUR odráží vyšší rizikové náklady

Hlavní události:

Erste Group docílila v prvních třech čtvrtletích 2009 rekordního provozního zisku ve výši 2 776,9 mil. EUR. Oproti prvním třem čtvrtletím předchozího roku se jedná o nárůst ve výši 26,6 %. K tomuto výsledku přispěl jak výrazný nárůst provozních výnosů na 5 657,2 mil. EUR (+7,8 %), tak i podstatně nižší provozní výdaje, které klesly o 5,7 % na 2 880,3 mil. EUR.

Růst provozních výnosů byl v prvních třech čtvrtletích 2009 podpořen čistým úrokovým výnosem a čistým ziskem z obchodních operací: čistý úrokový výnos vzrostl v meziročním srovnání o 7,5 % na 3 840,9 mil. EUR, především díky mírnému nárůstu pohledávek za klienty – objem úvěrů vzrostl od počátku roku o 3,0 % na 130 mld. EUR – a stabilním úrokovým maržím ve všech zemích. I nadále silný čistý zisk z obchodních operací je v první řadě výsledkem vývoje úrokových obchodů (obchody s obligacemi, obchody na peněžním trhu), devizových obchodů a obchodování s akciemi.

Rizikové náklady vzrostly oproti prvním třem čtvrtletím 2008 na 1 449,2 mil. EUR (+140,6 %), resp. na 151 bazických bodů (1-9 08: 67 bazických bodů) v poměru k průměrným pohledávkám za klienty. Hnacím motorem byl obchod s drobnými klienty a s malými a středními podniky v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku a ve třetím čtvrtletí 2009 také zvýšení krytí nebonitních pohledávek prostřednictvím tvorby rizik a opravných položek z 55,2 % v polovině roku na nynějších 56,7 %. Nárůst podílu nebonitních úvěrů (NPL) ve třetím čtvrtletí 2009 zeslábl; ukazatel NPL vztažený na celkové úvěrové riziko činil nyní 3,8 %, po 2,9 % na konci roku 2008 a 3,6 % v polovině roku 2009. Vztaženo na pohledávky za klienty činil podíl nebonitních úvěrů 6,3 % (konec roku 2008: 4,7 %, polovina roku 2009: 5,9 %).

Saldo ostatního provozního výsledku a výsledku ze všech kategorií finančních aktiv se v prvních třech čtvrtletích 2009 zlepšilo z -269,4 mil. EUR na -249,8 mil. EUR. Zatímco u ostatního provozního výsledku došlo k podstatnému zhoršení, výsledek ze všech kategorií finančních aktiv zaznamenal pozitivní vývoj. Toto zlepšení je především výsledkem vyššího ocenění v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value), zatímco výsledek ze všech kategorií finančních aktiv v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for Sale) byl v první řadě negativně ovlivněn odpisy u spořitelen v Rakousku.

Čistý zisk po menšinových podílech činil v prvních třech čtvrtletích 2009 720,1 mil. EUR po 1 463,0 mil. EUR v předchozím roce (očištěno o výnosy z prodeje obchodu s pojištěním činil čistý zisk za první tři čtvrtletí 2008 861,7 mil. EUR). Po očištění tak pokles činil 16,4 %.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti (úvěrové riziko) se k 30. září 2009 zlepšil na 8,6 % (2008: 7,2 %). Přispěla k tomu také emise podílového kapitálu, přičemž 1 224 mil. EUR upsala Rakouská republika a 540 mil. EUR soukromí investoři. Rizikově vážený vyměřovací základ pro úvěrová rizika (RWA) vzrostl k 30. září 2009 o 2,8 % na 107 mld. EUR, avšak ve čtvrtletním srovnání klesl, především díky pozitivním efektům z optimalizačních projektů.

Stiahnite si celú TS s podrobnými údajmi

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.