Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Firmy pri hľadaní úspor vsádzajú na centrá zdieľaných služieb

Ostatné správy 11.11.2009 | 13:50 0 Komentárov

Veľké firmy pri hľadaní úspor v období recesie častejšie pristupujú k využívaniu centier zdieľaných služieb, ktoré spravidla umožňujú efektívnejšie zabezpečovanie činností napríklad v podnikovej administratíve alebo účtovníctve.

Zhodli sa na tom účastníci dvojdňovej konferencie spoločnosti Deloitte s názvom Reálne zisky v reálnom čase, na ktorej zástupcovia významných nadnárodných spoločností hodnotili súčasný stav a vyhliadky centier zdieľaných služieb a outsourcingu v Európe. 

„Firmy v súčasnosti nemajú mnoho iných možností, než hľadať rezervy vo svojich nákladoch. Stále viac spoločností preto zvažuje vyčleniť podporné procesy do centier zdieľaných služieb. Česká republika sa považuje za vhodnú lokalitu pre založenie takéhoto centra od konca deväťdesiatych rokov,“ zdôrazňuje Dorthe Keilbergová, senior manažérka oddelenia Consultingu spoločnosti Deloitte.

Centrum zdieľaných služieb (v angličtine Shared Service Center – SSC) je samostatný právnický subjekt, ktorý poskytuje podporné služby zakladajúcej organizácii aj ostatným obchodným jednotkám v rámci spoločnosti. SSC teda svoju funkciu vykonáva v podstate na trhovom princípe, keď si za poskytované služby účtuje poplatky na základe uzatvorených dohôd a zmluvných dohovorov. 

„Napriek všetkým negatívnym aspektom, ktoré so sebou kríza priniesla, koncept zdieľaných služieb sa paradoxne krízou posilnil,“ zhodnotil výhody SSC Peter Moller, vedúci pre poradenstvo v oblasti centier zdieľaných služieb a outsourcingu podnikových procesov v Európe spoločnosti Deloitte. Okrem neho vystúpili na konferencii v Prahe aj vrcholoví manažéri takých spoločností, ako sú koncerny T-Mobile, Lexmark, Rolls-Royce, Johnson & Johnson, Calrsberg, Daily Mail and General Trust a ďalší.  

Prvé  centrá zdieľaných služieb začali nadnárodné spoločnosti zakladať v druhej polovici osemdesiatych rokov. Hlavným podnetom bola snaha znižovať náklady – spoločnosť vyčlenila transakčné činnosti a presunula ich do lokality s lacnejšou pracovnou silou. V súčasnosti má koncept zdieľaných služieb omnoho širší rámec. Presun podporných procesov na jedno miesto so sebou okrem iného prináša aj následnú optimalizáciu fungovania celej organizácie, pretože vlastné výkonné jednotky môžu väčšiu časť svojho času venovať otázkam strategického významu. 

Na začiatku zahŕňali centrá zdieľaných služieb finančné a účtovné procesy transakčného charakteru. V poslednom období sa stáva trendom rozširovanie služieb do ďalších, komplexnejších oblastí, ako sú napríklad nákup, IT, personalistika či zákaznícky servis. Vlastné transakčné činnosti sa postupne presúvajú do lokalít s nižšími nákladmi na zamestnancov, ako sú rumunské mesto Cluj a slovenské Košice v Európe alebo India a Filipíny v Ázii.  

„Výhodou českých a slovenských centier zostává vysoko kvalifikovaná pracovná sila, ktorá ovláda viacero svetových jazykov. To predstavuje vždy jedno zo zásadných kritérií pri rozhodovaní o umiestnení centra,“ povedala Dorthe Keilbergová.  

Vytvorenie centra zdieľaných služieb so sebou prináša aj celý rad ďalších výhod, ktoré sa prejavujú už v strednodobom horizonte. Ide napríklad o štandardizáciu a optimalizáciu procesov, zvýšenie kontroly a kvality týchto procesov či vytvorenie vhodnej platformy na potenciálne rozhodovanie o ich outsourcingu.  

Viac informácií  o SSC a konferencii spoločnosti Deloitte nájdete na internetových stránkach  http://www.deloitte.com/cz/sharedservices2009 .  
 
 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.