Pondelok 15. októbra. Meniny má Terézia

Globálny ekonomický rast potiahnu hlavne krajiny BRIC-u

Investície 19.10.2009 | 12:58 0 Komentárov

Strategický výhľad na akciové trhy – október 2009.

Saxo Bank sa stále drží septembrovej stratégie: sústreďujeme sa na domáce cyklické odvetvie, celosvetový a dividendový rast. Pozície držíme v sektore energetiky, priemyslu a spotrebného tovaru. Sme však pripravení znížiť riziko a to prostredníctvom alokácie väčšej časti kapitálu do defenzívnych sektorov.  

Výsledková  sezóna podľa názoru Saxo Bank ešte podporí trhy v ďalšom raste. Pozitívne prekvapenie čakáme hlavne pri tých najkvalitnejších spoločnostiach. Potom počítame s korekciou. Podľa mienky Saxo Bank sa vo výsledkoch môžu ukázať významné regionálne rozdiely, pričom si myslíme, že rast potiahnu hlavne tzv. krajiny BRIC-u (Brazília, Rusko, India a Čína), kde dôjde k návratu na pôvodnú mieru hospodárskeho rastu. Amerika a Európa budú nasledovať s veľkým oneskorením. 

Krátkodobý  výhľad: býčí

Výsledková  sezóna za 3. kvartál 2009 postrčí trhy na nové tohtoročné maximá. Podľa nového krátkodobého indikátoru Saxo Bank, index S&P500 bude ešte chvíľu pokračovať v raste, stále je nad 50-denným kĺzavým priemerom. Potom čakáme korekciu. Ostatné krátkodobé indikátory ukazujú podobnú situáciu. Určitú podporu akciovým trhom vytvárajú taktiež trhy úverové. Tie si počínajú dobre, ak nie neuveriteľne dobre. V krátkom horizonte podľa nás index S&P500 otestuje hodnoty 1121 bodov. Tu bude oprávnene veľká opatrnosť ohľadne ďalšieho vývoja.  

Dlhodobý  výhľad: medvedí

Neveríme, že rozvinuté trhy nastúpili na cestu niekoľkoročného býčieho trhu. V raste bude brániť protivietor v podobe štrukturálnych problémov. Tie sú v tejto chvíli v pozadí vďaka masívnym politickým akciám, ktoré pomohli naštartovať súčasnú rally a dali zárodok normálnemu hospodárskemu cyklu. Napriek tomu si myslíme, že realita bude iná. Hoci sa naše indikátory zelenajú, stále chýbajú známky oživenia na strane dopytu. Miesto toho spotreba klesá s tým, ako spotrebitelia znižujú svoje zadlženie, rastie nezamestnanosť a klesajú ceny domov (hlavne v USA). Tieto faktory budú prekážkou predovšetkým amerického a európskeho rastu, pričom Ázia a rozvojové trhy tieto regióny predstihnú.  

Rast podporí  hlavne zverejňovanie hospodárskych výsledkov

Hlavným motorom rastu pre október bude predovšetkým oznamovanie hospodárskych výsledkov. Na makroúrovni stále fúka trhom protivietor. Čakáme, že sa prejaví až na prelome roku.  

Náš  ukazovateľ obchodného cyklu vykazuje  zlepšenie situácie na makroúrovni, ale miera a sila tohto zlepšenia nie je príliš presvedčivá. Na rozvinutých trhoch stále fúka protivietor, hoci v tejto chvíli je prehlušený extrémnymi politickými zásahmi, ktoré pomohli trhom v súčasnej rally. Naviac, budí sa dojem, že dochádza k rastu ako pri bežnom hospodárskom cykle. Ale tak to nie je. Trhy sú stále v medveďom trende a pre ďalšie obdobie čakáme striedanie pesimizmu a optimizmu a index S&P500 v pásme 881-1121 bodov. 

Čakáme, že výsledkové sezóna za 3Q 2009 prinesie lepšie ako očakávané výsledky. Pozitívne prekvapenie pre 80% spoločností, ako sme to videli vo výsledkovej sezóne za 2Q2009, sa ale podľa Saxo Bank konať nebude. Druhému kvartálu predchádzal pokles cien a pokles očakávaní. Teraz sú ale oboje nastavené vyššie. Celkovo nečakáme výrazne lepšie výsledky, ale  trhom pomôžu v raste predovšetkým výsledky kvalitných a stabilných spoločností. Rally bola doteraz hnaná cyklickými akciami, ktorých prémie boli porovnateľné s kvalitnými (stabilnými) spoločnosťami. Táto prémia je ale v súčasnej dobe veľmi nízka a tak je pravdepodobné, že trhy sa priklonia skôr k stabilným firmám. V dôsledku toho sa trhy zamerajú viacej na výsledky práve týchto spoločností. Pri nich čakáme, že dokážu prekvapiť. To podľa nášho názoru spustí novú vlnu nákupných objednávok. 

Ocenenie trhu naznačuje, že zisky v Ázii by v roku 2010 mali byť o 2% vyššie, ako v roku 2007. V Amerike by sa 95% firiem malo v roku 2010 vrátiť na úrovne ziskov z roku 2007.  Pokiaľ platí dlhodobý vzťah medzi rastom ziskov a HDP, mal by sa rast ekonomiky výrazne zvýšiť. To je podľa nás málo pravdepodobné. 

Najziskovejšie odvetvia energetiky a surovín

Prehodnotili sme celkové očakávania výšky ziskov, hlavne v rámci energetiky, surovín a bežného spotrebného tovaru. Dôvodom bolo celkovo silnejšie oživenie naprieč akciovými trhmi. Pre energetiku, materiály a bežný spotrebný tovar sme mimoriadne zvýšili doporučenia. To preto že veríme, že práve tieto sektory budú najviacej profitovať zo situácie, ktorá bude na trhu. Konkrétne domáce cyklické oživenie a celkový globálny rast. Sektor bežného spotrebného tovaru by mal najviacej ťažiť z domáceho oživenia. Naopak, luxusný tovar alebo tovar dlhodobej spotreby by mal byť negatívne zasiahnutý pomalším oživením dopytu. A tu sa rozchádzame so všeobecným názorom. Energetika a suroviny sú tak našimi favoritmi, z rastu globálnych/rozvíjajúcich sa trhov budú profitovať. 

V prípade finančného sektoru sme napriek očakávaniam ohľadne výsledkov veľmi skeptickí. Banky od jari mohli vďaka voľnejším účtovným pravidlám oceňovať aktíva podľa svojich modelov a nie podľa trhu. V dôsledku toho  nie je možné banky správne oceniť. Naviac, kvôli rastúcej nezamestnanosti a klesajúcim cenám nehnuteľností čakáme ďalšie odpisy, špeciálne v retailovom bankovníctve. A to by malo, za inak rovnakých podmienok, znížiť zisky. 

Tabuľka: Odhady EPS pre S&P500

Odvetvie 2008/20091 2009/20101 2010/20111 2008/20092 2009/20102 2010/20112
Zdroje    
Energie -55,8 41,4 34,9 -55,0 42 14
Suroviny -57,5 78,5 28,6 -62,6 67 40
Vývozcovia    
Priemyselné  odvetvia -31,8 9,9 18,6 -33,7 11 13
Technológie -12,8 36,6 21,8 -15,2 15 13
Defenzívne tituly    
Bežný  spotrebiteľský tovar 2,8 6,3 10,4 -4,9 6 6
Zdravotníctvo 0,8 8,8 9,4 -4,4 2 2
Telekomunikácie -19,2 32,0 63,5 -6,4 2 5
Podniky verejných služieb -5,3 20,3 15,6 -5,4 4 4
Ostatné    
Rôzne -9,8 7,0 7,9 -16,0 -19 11
Financie 478,1 6,9 7,0 387,2 1 2

1) Medziročný rast EPS (v %) – IBES
2) Medziročný rast EPS (v %) – Saxo Bank
Zdroj: Thomson-Reuters DataStream, Saxo Bank Research

Christian Blaabjerg, hlavný stratég trhu Saxo Bank.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.