Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Hospodárska kríza vo svete a na Slovensku

Makroekonomika 22.10.2009 | 11:23 0 Komentárov

Ministerstvo hospodárstva SR a Ekonomický ústav SAV pozývajú (23.10.2009) na konferenciu pod názvom „Hospodárska kríza vo svete a na Slovensku“. Podujatie, so začiatkom o 9.00 h., bude v kinosále (miestnosť č. 20, 1. poschodie) na pôde MH SR (Mierová 19, Bratislava).

Zamestnanci MH SR a SARIA zodpovední za získavanie nových investorov vysvetlia ako postupujú v období hospodárskej recesie, aké má Slovensko v tomto smere postavenie v konkurenčnom prostredí EÚ. Odôvodnia pozastavenie štátnej pomoci pre niektorých investorov a naopak predĺženie obdobia plnenia záväzkov pre iné spoločnosti.  

Experti sprostredkujú  najnovšie údaje a trendy týkajúce sa hospodárskej krízy, podrobne rozoberú jej mechanizmy a možnosti vlád na elimináciu jej dôsledkov. Tiež načrtnú prognózy ďalšieho vývoja hospodárstva krajiny. Zámerom je informovať podnikateľskú sféru, orgány štátnej správy a odbornú verejnosť o možnom očakávanom vývoji predovšetkým v Európskej únii a na Slovensku.  

Hlavným cieľom konferencie je zhodnotiť vplyv globálnej finančnej a hospodárskej krízy na svetovú a slovenskú ekonomiku, analyzovať ekonomické aspekty hospodárskej krízy a ich následky na trh.  

Sprievodným podujatím konferencie bude prezentácia publikácie s názvom „Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky – Globálna finančná a hospodárska kríza (príčiny – náklady – východiská)“, aktuálne vydanej Ekonomickým ústavom SAV v snahe sprostredkovať najnovšie výsledky výskumu svetovej ekonomiky a poskytnúť argumentáciu kvalitatívne nového charakteru prebiehajúcej globálnej krízy. 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.