Utorok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Hospodárske výsledky ČSOB k 30. septembru 2009

Banky 30.10.2009 | 19:08 0 Komentárov

Po právnom zlúčení ČSOB a ISTROBANKY k 1. 7. 2009 došlo aj k metodologickej a účtovnej harmonizácii oboch spoločností. Zverejnené výsledky zodpovedajú výsledkom k 30. 9. 2009 oboch zlúčených spoločností, nie sú však plne porovnateľné s rovnakým obdobím minulého roka.

Bilančná suma banky dosiahla k 30. 9. 2009 podľa priebežných individuálnych neauditovaných výsledkov 5,5 mld. €. Dôvodom jej poklesu bolo najmä zníženie objemu obchodov so slovenskou korunou po zavedení eura. Spoločnosť dosiahla prevádzkový zisk na úrovni 51,9 mil. €. Čistý zisk po zdanení bol vykázaný v objeme 1,37 mil. €. Ten bol výrazne ovplyvnený niekoľkými faktormi. Od začiatku roka banka zaznamenala po zavedení eura zníženie výnosov z finančných operácií na jednej strane a zvýšenie prevádzkových nákladov vyplývajúcich z prebiehajúceho zlúčenia ČSOB a bývalej ISTROBANKY na strane druhej. Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a konzervatívny prístup banky sa zvýšila aj tvorba celkových opravných položiek k úverom.

Napriek týmto faktorom došlo k rastu celkových prevádzkových výnosov najmä vďaka čistým úrokovým výnosom na celkových 160,1 mil. €. Prevádzkové náklady vo výške 108,2 mil. € boli výrazne ovplyvnené najmä spomínanými nákladmi spojenými so zlúčením ČSOB a ISTROBANKY, napr. zvýšenie personálnych nákladov, zjednotenie odpisovej politiky oboch bánk, ako aj ostatné prevádzkové náklady.

„Aktuálna ekonomická situácia, ktorá ovplyvnila nielen slovenský, ale i svetový finančný sektor, sa dotkla aj našich výsledkov.
V tomto náročnom období navyše pracujeme na zavŕšení zlúčenia našich bánk, čo si vyžaduje ďalšie finančné náklady,“ hovorí Michal Štefek, člen predstavenstva ČSOB, zodpovedný za finančné riadenie.

Banka vykázala k uvedenému dátumu úvery poskytnuté klientom v celkovom objeme 2,78 mld. €. V sledovanom období poskytla úvery na bývanie v objeme 162,32 mil. €. Počas uplynulých deviatich mesiacov ČSOB niekoľkokrát znížila úrokové sadzby. Výhodnú trojročnú fixáciu úveru využilo až 82,5 % klientov, pričom priemerná výška zabezpečeného úveru dosiahla 41 745 €. Najpredávanejším úverovým produktom bola naďalej Variohypotéka, Bezúčelová hypotéka, ako aj Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých.

Vklady a úvery prijaté od klientov zaznamenali mierny medziročný nárast a dosiahli úroveň 3,04 mld. €. V porovnaní s koncom minulého roka rástol najmä objem sporiacich účtov. Táto konzervatívna forma investície patrí dlhodobo medzi najvyhľadávanejšie vkladové produkty ČSOB medzi retailovými klientmi, ako aj medzi malými a strednými podnikmi.

*Pozn.: Bilančné stavy oboch období plne zahŕňajú aktíva a pasíva spoločností. Položky výkazu ziskov a strát zahŕňajú iba transakcie, ktoré boli zrealizované po 1. 7. 2008. Komparatívne údaje preto nie sú úplne porovnateľné s rovnakým obdobím minulého roka.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.