Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Hospodárske výsledky ISTROBANKY za rok 2008

Banky 13.03.2009 | 09:26 0 Komentárov

K 31. decembru 2008 dosiahla ISTROBANKA bilančnú sumu vo výške 36,7 mld. Sk. Celkovo poskytla svojim klientom úvery v hodnote 24,5 mld. Sk. Objem vkladov k 31. decembru minulého roka predstavoval 21,9 mld. Sk.

Napriek rastu výnosov ISTROBANKA za rok 2008 vykázala podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS) záporný hospodársky výsledok v objeme 337,9 mil. Sk. Dôvodom vykázania účtovnej straty bola harmonizácia účtovnej metodológie s metodológiou skupiny KBC v súvislosti s fúziou s ČSOB.

V marci 2008 došlo k odkúpeniu 100 % akcií Istrobanky belgickou bankopoisťovacou spoločnosťou KBC. Transakcia bola schválená v druhej polovici roka 2008 udelením súhlasu Protimonopolného úradu SR a Národnej banky Slovenska. Po ustanovení spoločného vrcholového manažmentu, tzv. Country teamu, došlo k budovaniu a zlučovaniu spoločnej manažérskej štruktúry aj na nižších úrovniach a postupnému preberaniu zodpovedností za aktivity oboch bánk pod jednotnou manažérskou štruktúrou. V nasledujúcich mesiacoch sa budú ISTROBANKA a ČSOB ako členovia skupiny KBC sústrediť na vzájomné spojenie, ktoré sa očakáva v druhej polovici roka 2009. Jedným z krokov je aj postupné zbližovanie komunikačných aktivít a produktov.

ISTROBANKA, a. s., je univerzálnou bankou s úplnou devízovou licenciou, licenciou na vykonávanie hypotekárnych obchodov a licenciou pre poskytovanie poistných produktov. Majoritným akcionárom ISTROBANKY sa 1. 7. 2008 stala belgická KBC Bank. KBC Group je jednou z vedúcich finančných skupín v Európe a lídrom na dvoch ťažiskových domácich trhoch, kde pôsobí: v Belgicku a v strednej Európe. Zamestnáva viac ako 55 000 zamestnancov a obsluhuje 12 miliónov klientov.