Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Hrubý Domáci Produkt – HDP potiahli nadol nižšie investície

Makroekonomika 02.09.2009 | 15:33 0 Komentárov

Štatistický úrad potvrdil 5,3% medziročný prepad hrubého domáceho produktu v druhom štvrťroku tohto roka. Medzištvrťročne tak slovenská ekonomika vzrástla o 1,0% (po očistení o vplyv predzásobenia cigaretami – prepočet UniCredit Bank).

Prepad slovenskej ekonomiky išiel najmä na vrub výrazného spomalenia investičnej aktivity. Tvorba hrubého fixného kapitálu sa medziročne prepadla o 17,6% a zaznamenala tak najväčší medziročný pokles od roku 2000. Naďalej pokračovalo aj znižovanie stavu zásob, najmä tovarov (cigarety, autá, elektronika). Príspevok hrubého kapitálu (fixné investície a zásoby) k rastu HDP bol tak výrazne negatívny na úrovni -6,9 p.b. Nižšia investičná aktivita ako aj produkcia domáceho priemyslu sa prejavili aj na nižších nárokoch na dovozy. Tak ako už naznačovali čísla zahraničného obchodu, príspevok čistého exportu k rastu HDP bol teda v druhom štvrťroku pozitívny na úrovni 0,4 p.b.

Po prekvapivom medziročnom prepade spotreby domácnosti v prvom štvrťroku sa tá opäť vrátila k miernemu medziročnému rastu (o 0,7%), pravdepodobne pozitívne ovplyvnená aj šrotovným. Stimulácia ekonomiky prostredníctvom pozitívneho fiškálneho impulzu sa samozrejme prejavila na zrýchlení dynamiky medziročného rastu spotreby vlády (o 5,9%).

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.