Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Indikátory očakávania konjunktúry ostávajú v negatívnej oblasti

Investície 19.02.2009 | 17:56 0 Komentárov

Odraz od dna nebude skôr ako v polovici roka 2009; možnosti spočívajú v selekcii pri výbere.

  • Zahmlené vyhliadky na konjunktúru – dno ekonomického poklesu sa očakáva až v polovici roka 2009.
  • Slabé trhy s nehnuteľnosťami a spotrebitelia s veľkými stratami na majetku.
  • V roku 2009 sa očakáva pokles reálneho HDP o 2 % (USA) a 1,7 % (eurozóna).
  • Na trhoch s nehnuteľnosťami sa zatiaľ neobjavuje dno, prvé lúče svetla však prebleskli v prípade hypotekárnych úrokov v USA – opäť stúpa dostupnosť nehnuteľností.
  • Klesajúce miery inflácie v najbližších mesiacoch v USA a v eurozóne prinesú pozitívne dopady.

Investori sa v súčasnosti neprejavujú ani ako silno predávajúci, ani ako tvrdošijne nakupujúci. Na jednej strane chcú byť v čase prípadného boomu pripravení, na druhej strane ich strach z ďalších strát zdržiava od nadobúdania cenných papierov . „Už niekoľko mesiacov pretrvávajúci postranný vývoj na akciových trhoch by sa mohol dať vysvetliť práve týmto vyčkávacím postojom investorov. Poskytuje to príležitosť k presadeniu sa silného medvedieho trhu a vzniku prudkého prepadu cien – keďže hospodársky rast nájde pôdu pod nohami najskôr v polovici roka a ani zotavenie realitných trhov zatiaľ nie je na dohľad,“ analyzuje aktuálnu situáciu na globálnych akciových trhoch Ingrid Szeiler, vedúca oddelenia Asset Allocation spoločnosti Raiffeisen Capital Management (RCM).

USA: Rizikové aktíva získavajú pôdu pod nohami

Trvajúca globálna finančná a ekonomická kríza sa podľa očakávania prejavuje masívnymi dopadmi na vývoj ziskovosti na celom akciovom trhu v USA. Kvôli situácii počas celého roka 2008 sa očakáva pokles ziskov o 26 %, po ktorom by mal nasledovať nárast ziskovosti o 15 % v roku 2009. S výnimkou finančných titulov zisky v roku 2008 stagnovali a v roku 2009 by mali poklesnúť o približne 9 %. V priebehu súčasného obdobia zverejňovania správ o hospodárení by sa mali úpravy očakávaní ziskovosti negatívnym smerom podľa očakávania ešte zrýchliť.

Ingrid Szeiler: „Pozitívnym aspektom je vývoj inflácie – z historického hľadiska existuje pozitívna súvislosť medzi infláciou a mierou ziskovosti, ktorú možno potom posudzovať ako rizikovú prirážku. Očakávaná nižšia miera inflácie je preto aj znakom očakávaných nižších rizikových prirážok na akciovom trhu. Vývoj pod touto úrovňou miery inflácie by bol však na druhej strane škodlivý, keďže by sa tým na trhu vyvolávali obavy z deflácie.“

Na ceste k väčšiemu optimizmu však akciový trh ešte stále naráža na viacero bariér. V prvom rade treba spomenúť hedgové fondy. Vynútené výpredaje zo strany tejto skupiny investorov pravdepodobne výrazne prispeli k prepadu kurzov v posledných mesiacoch. Z dôvodu netransparentnosti týchto fondov možno ťažko odhadnúť, nakoľko sa vplyv týchto investorov už vyčerpal, prípadne v akej miere sa ešte bude musieť zrealizovať prebiehajúci odlev ich prostriedkov z trhu. Ďalší bod je volatilita, ktorá v 4. štvrťroku 2008 dosiahla maximálne hodnoty z 30. rokov. Odvtedy sa významne znížila, čo možno pokladať za predpoklad pre trvalé zotavenie kurzov.

„Rizikové aktíva sa teraz nachádzajú vo fáze odrazu od dna. Preto sa agresívne krátke pozície na akciových trhoch už nezdajú byť vhodné. Bolo by však asi predčasné staviť na trvalý rast trhov. Vyhliadky pre akciový trh USA pre celý rok 2009 však ostávajú sľubné,“ uvádza investičná špecialistka z Viedne.

Eurozóna: vysoká volatilita – priskoro na významné dokupovanie akcií

Dramatické zhoršenie prostredia pre hospodársky rast sa začína v širokej miere pretavovať do odhadov ziskovosti európskych spoločností. V priemere sa absolútne odhady ziskov pre budúci rok počas posledných troch mesiacov znižovali o vyše 20 %. V dôsledku dramatického poklesu kurzov počas uplynulého polroka sa ceny na európskych akciových trhoch výrazne znížili. Popri súčasných sklamaniach z vývoja ziskov (napríklad vo finančnom sektore) sa tento pokles cien (a tým aj nárast rizikových prirážok) vysvetľuje aj mimoriadnou neistotou ohľadom vývoja ziskov podnikov v najbližších štvrťrokoch. Mnoho podnikov buď znížilo vyhliadky ziskovosti alebo v súčasnosti z dôvodu ťažko vypočítateľného vývoja neposkytujú vôbec žiadne predpovede.

„Po takmer panických výpredajoch počas posledných mesiacov sa objavila aspoň krátkodobá mierna stabilizácia. Očakávame, že ďalšie mesiace budú prebiehať v znamení získavania pôdy pod nohami, ktoré však bude naďalej sprevádzať veľmi vysoká volatilita. Pre významné presúvanie váhy v akciových portfóliách je preto podľa nášho názoru aj naďalej ešte priskoro,“ hovorí Szeiler.

Emerging Markets – postihnuté prudkým nárastom averzie voči riziku

Ekonomické ukazovatele vo východnej Európe poukazujú na prudké zhoršenie vývoja konjunktúry. Predpovede rastu sa priebežne upravujú nadol. Vzhľadom k tomuto vývoju sa investori vo väčšine východoeurópskych krajín pripravujú na pokračujúce klesanie úrokových sadzieb. V posledných mesiacoch došlo z dôvodu ekonomickej situácie aj k prudkému nárastu averzie voči riziku a v oblasti surovín k extrémnemu poklesu cien. Rozvojové krajiny sú tak postihnuté z dvoch strán – na jednej kvôli odlevu kapitálu v priebehu výpredaja rizikových aktív zo strany globálne aktívnych investorov a na druhej strane z dôvodu prepadu cien surovín, ktoré v prípade mnohých rozvojových krajín tvoria dôležitú súčasť ich exportu.

Vyhliadky Emerging Markets ostávajú z dlhodobejšieho hľadiska pozitívne. Hoci v roku 2008 došlo v prípade akciových fondov zameraných na globálne Emerging Markets k výraznému odlevu skoro 50 mld. USD (čo zodpovedá zhruba 40 % celkového prílevu kapitálu do nich v rokoch 2003 až 2007), situácia sa počas posledných dvoch mesiacov roka opäť stabilizovala. V priebehu roka 2009 by sa mali z celkového hľadiska objaviť opäť čisté prílevy kapitálu.

Možnosti v selekcii

Fázy získavania pôdy pod nohami, ako aj prvé zotavenie býva žiaľ sprevádzané vysokou volatilitou. Riziko nesprávneho načasovania pri opätovnom vstupe na trh, prípadne pri dokupovaní je preto značné, takže by investície mali byť časovo rozložené (plány sporenia vo fondoch).

To by však v žiadnom prípade nemalo znamenať, že by sa už čoskoro nemali objaviť selektívne možnosti väčšieho prikupovania, prípadne výhodných príležitostí vstúpiť na trh. „Zaujímavé sú v prvom rade akcie z rozvinutých trhov. Aj oblasť infraštruktúry ponúka príležitosti vďaka celosvetovým investíciám v tomto odvetví. S určitým časovým oneskorením rátame so zotavením cien surovín a v priebehu tohto procesu možno očakávať aj opätovne vyššiu výkonnosť Emerging Markets,“ uzatvára Ingrid Szeiler.