Sobota 20. októbra. Meniny má Vendelín

Každý letecký prepravca má povinnosť sa poistiť

Poistenie 02.06.2009 | 15:45 0 Komentárov

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka firmám a korporáciám okrem bežných produktov a služieb aj špecifické produkty, medzi ktoré patrí aj poistenie rizík súvisiacich s letectvom. V praxi to znamená, že poisťovňa zabezpečí spoločnosti poistenie voči zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a havarijné poistenie lietadla. Allianz – SP poisťuje dopravné lietadlá, malé lietadlá, vrtuľníky, balóny a klzáky.

V zmysle Nariadenia č. 785/2004 EU sú stanovené minimálne požiadavky na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla, a to:

  • poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú tretím osobám (osoby, ktoré nie sú na palube lietadla),
  • pasažierom,
  • na batožine cestujúcich alebo na prepravovanom náklade.

Letecký dopravca má potom nárok na náhradu škody, a to:

  • nárok na náhradu škody z titulu úmrtia až do výšky 250 000 SDR (1 SDR = 0, 902 EUR) na každého pasažiera,
  • odškodnenie za stratenú, poškodenú a zničenú batožinu a osobné veci pasažierov, a to v limite 17 SDR / za 1 kg batožiny,
  • v rámci poistnej zmluvy sa individuálne dohadujú aj sublimity, ako sú napr. odpratávacie náklady a náklady na likvidáciu zvyškov lietadla, táto výška nie je jednotne ustanovená.

Každé lietadlo musí mať na palube certifikát o poistení zodpovednosti za škodu.

Lietadlá musia byť poistené aj voči ďalším rizikám, ako je napríklad nutnosť poistiť si riziko vojny, únosu lietadla, sabotáže a v súčasnosti aktuálnu hrozbu – poistenie voči terorizmu.