Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

KBC Bank NV odkúpila podiel ČSOB Českej republiky v ČSOB Slovensko. KBC tak získala v ČSOB Slovensko 100 %-ný majetkový podiel

Banky 15.12.2009 | 09:16 0 Komentárov

KBC Bank NV dnes dokončila kúpu 49,54 %-ného podielu v ČSOB Slovensko (SR) od ČSOB Finančnej skupiny Česká republika (ČSOB Banka, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring) v celkovej hodnote 484 mil. eur. Majetkový podiel bol doteraz vlastnený ČSOB Finančnou skupinou ČR v dôsledku rozdelenia bánk v januári 2008.

Touto transakciou KBC Bank NV získava 100 %-ný vlastnícky podiel v ČSOB SR. Tento krok nadväzuje na právne zlúčenie ČSOB SR a ISTROBANKY, ku ktorému došlo v júli 2009. ČSOB SR je zároveň od januára 2008 plne konsolidovanou súčasťou KBC Bank NV. V súlade s obchodným zákonníkom Českej republiky bol 49,54 %-ný podiel ocenený externým nezávislým znalcom.

Táto transakcia nemá žiadny vplyv na finančnú pozíciu skupiny KBC Group na konsolidovanom základe.

Stručná história

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky ČSOB so sídlom v Prahe. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou.

V júli 2008 skupina KBC uzavrela kúpu ISTROBANKY. K právnemu zlúčeniu ISTROBANKY s ČSOB došlo 1. júla 2009. Vlastnícka štruktúra ČSOB bola nasledovná: 50,46 % KBC Bank NV, 49,54 % ČSOB Finančná skupina Česká republika (vrátane menšinových podielov ČSOB Leasing a ČSOB Factoring vo výške 1,66 % a 1,20 %).

Napriek majetkovému podielu ČSOB SR nebola konsolidovaná vo výkazníctve ČSOB ČR od januára 2008 vzhľadom na vlastníctvo 100 % hlasovacích práv v ČSOB SR materskou spoločnosťou KBC.

Nákup 49,54 % podielu v ČSOB SR spoločnosťou KBC Bank NV zjednodušuje štruktúru akcionárov ČSOB. 100 %-ným vlastníkom majetkového podielu ČSOB SR je tak KBC Bank.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.